عزاداری

08/01/1396 - 10:21

وهابیان معقتدند که عزاداری بدعت است. این در حالی است که احمد بن حنبل در کتاب مسند، حدیثی را نقل کرده که عایشه در عزای پیامبر گرامی اسلام گریه و زاری کرد و حتی به صورت خود زد. روایت به این صورت است: «وقتی رسول خدا از دنیا رفتند، سر ایشان را روی بالشتی گذاشتم. بلند شدم و به همراه زنان به سر و صورت و سینه خود می‌زدم.»

07/25/1396 - 17:30

وهابیت عزاداری برای امام حسین (علیه السلام) را بدعت دانسته و می‌گویند شیعیان بدعت گزار هستند، چون در دین عزاداری نبوده است. ابن تیمیه در این باره می‌گوید: از حماقت‌های شیعیان است که هر ساله برای کسی که سال‌ها پیش کشته شده، ماتم گرفته و نوحه سرایی می‌کنند. این در حالی است که عزاداری از سنت‌های نبوی و قرآنی است.

07/22/1396 - 22:03

سیره و رفتار علما و برگزاری آیین‌ها و برنامه‌های مذهبی مفید و مناسب می‌تواند بهترین مستند اعتقادی برای مسلمانان باشد و کمرنگ شدن آن آیین‌ها و یا به فراموشی سپردن آن‌ها قطعا دلیلی دارد و دسیسه و نقشه دشمن بهترین دلیل می‌تواند باشد. ایجاد شبهه و تفرقه میان مسلمانان به‌خصوص تشیع و تسنن کار دائم دشمن بوده است، اما ما باید هوشیار باشیم.

07/12/1396 - 23:29

هر چند برخی از دشمنان مکتب اهل بیت و تشیع چنین وانمود می‌کنند که عزاداری از سیره اهل بیت نیست، بلکه بدعت است؛ اما وقتی به سیره ائمه معصوم خصوصا امام صادق (علیه السلام) مراجعه می‌شود، مشاهده می‌کنیم که امام صادق (علیه السلام) نه تنها خودشان در رثای امام حسین گریه می‌کردند، بلکه دیگران را نیز تشویق به عزاداری می‌کردند.

06/28/1396 - 09:43

یکی از شبهاتی که وهابیت بر مکتب اهل بیت وارد می‌کنند، این که در زمان پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت، عزاداری سابقه‌ای نداشته است؛ بلکه شیعیان عزاداری را مرسوم کرده‌اند. این در حالی است که معصومین در عزای امام حسین گریه می‌کردند. در روایتی آمده است که امام حسن خطاب به امام حسین فرمود: در مصیبت تو حتی حیوانات و ماهیان می‌گریند

08/18/1392 - 18:40

در قرآن آیه ای هست که می فرماید : کسی که به حقش تعدی شده است می تواند بدی را اظهار کند و حقش را مطالبه کند ، پس چه اشکالی دارد که شیعیان با نوحه و روضه خوانی به افشای جنایات یزید و یزیدیان بپردازند

صفحه‌ها