جریان شناسی

11/28/1396 - 21:44

تقسیم بدعت از سوی البانی سبب شده است که برخی از اعمال مسلمانان در دایره امور شرک‌آمیز قرار بگیرد. البانی بدعت را به بدعت در دنیا و در آخرت تقسیم می‌کند و با تکیه به مساله سنت ترکیه (به این معنا که انجام عملی که حضرت رسول (ص) آن‌را ترک کرده است، اشکال دارد) در راه تحقیر برخی از اعمال مسلمانان قدم برمی‌دارد.

11/28/1396 - 11:21

عالمان وهابی صراحتا حکومت‌ها و مردم دیگر کشو‌ها را تکفیر می‌کنند. بزرگان وهابی حکومت ترکیه را تکفیر می کنند و معتقدند هر کس حکومت ترکیه را تکفیر نکند نیز کافر است.

11/25/1396 - 20:55

عبدالطیف بن عبدالرحمن از نوادگان محمد بن عبدالوهاب است. وی صراحتا فتوا به کفر مسلمانان داده و شهرهای اسلامی را بلاد کفر خطاب می‌کند.

11/25/1396 - 16:21

مودودی از جمله شخصیت‌های بارز سلفی‌گری است که بر جریان‌ معاصر سلف‌گرایی نیز تاثیر بسزایی داشته است. او در بحث اعتقاد به طلب حاجت خارق العاده از انسان های وارسته، دچار اشتباه شده و در تقابل با آیات قرآن قرار گرفته است.

11/25/1396 - 15:09

وهابیت با تلاش چندین ساله خود کتابی را در تحت عنوان «اصول مذهب شیعه الامامیه الاثنی عشریه» تالیف کرد که با آن، عقاید مکتب تشیع را به باد نقد بکشاند. اما با مطالعه این کتاب تنها بازتاب تقطیع روایات و تحریف آن‌ها به چشم می‌خورد.

11/24/1396 - 22:55

فرق بین جهاد و قتال نکته بسیار مهمی است. در اندیشه اسلامی باید بین جهاد و قتال فرق قائل شد. هر جهادی قتال نیست. گاهی جهاد در اشکال مختلفی خود را نشان می دهند. سلفیان جهادی مفهوم جهاد را با قتال یکسان تصور کرده‌اند و این شکل از مفهوم گیری و درک مفهومی مصطلحات دینی نتیجه ای چنین خشن ونابهنجار را به دنبال داشته است.

11/24/1396 - 21:51

کتاب الدرر السنیه یکی از کتب مورد توجه در نزد وهابیان است. در این کتاب فرزندان و نوادگان محمد بن عبدالوهاب صراط مستقیم و مایه نجات از جهنم معرفی شده‌اند.

11/23/1396 - 16:03

احترام به بزرگان دین اسلام از دیرباز مورد توجه مسلمانان بوده و شاهد آن نیز بارگاه ها و حرمت ورزی به قبور ایشان است.اما شوکانی با این امر مخالفت کرده و با اجماع بدور از واقعیت و فهم نادرست از روایات، در صدد تضعیف این کار شایسته برآمده است.

11/23/1396 - 15:37

پیامبر گرامی (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: زمانی که انسان‌های شایسته، در مسند حکومت نشستند، باکی نداشته باشید؛ اما اگر دیدید شخصی ناشایست بر مسند قدرت تکیه زده باید به حال دین گریه کنید. و اینک ما هستیم و حاکمان برخی کشورهای اسلامی که مزدور ایادی استکبار هستند.

11/23/1396 - 14:34

آیات قرآن دستاویزی برای اهداف ناشایست وهابیت شده است. از جمله‌ی این آیات، آیه 194 سوره اعراف است که وهابیت با استناد به آن، مسلمانان را از حوزه یکتاپرستی خارج کرده و در حوزه کفار وارد کرده‌اند. این در حالی است که این دیدگاه از سوی علمای اهل سنت طرد شده است.

11/22/1396 - 08:32

داعش با انطباق احادیث نبوی به خودش بر این تصور بود که مسلمانانی که در آخرالزمان در منطقه دابق با کفار می‌جنگند و پیروز می‌شوند آنها هستند به همین جهت نام نشریه خود را دابق گذاشت اما با شکست مذبوحانه در سوریه و منطقه، نام نشریه را به رومیه تغییر داد.

11/19/1396 - 12:25

از دیدگاه وهابیت، دعا همان عبادت است و بر این فرض باید هر آن کس که دیگران را می‌خواند، مشرک خوانده شود. این در حالی است که آیات قرآن بر معانی دیگر دعا هم چون تبلیغ، درخواست و... دلالت دارد.

11/19/1396 - 11:27

وهابیت ادعا دارند که با اهل سنت برادرهستند و شیعه دشمن مشترک آنهاست. اما با مراجعه به سخنان عالمان وهابی مشاهده می‌شود که وهابیت شیعه و سنی را تکفیر کرده و مشرک خطاب می‌کنند! اکنون چگونه ادعای برادری با اهل سنت را دارند!

11/18/1396 - 17:29

اهل سنت بر این اعتقاد و باورند که نذر کردن بر اموات شرک محض است و کسانی که این عمل را انجام می‌دهند را مشرک کافر می‌دانند هر چند از مسلمانی خارج نمی‌دانند اما کسانی را که این اعمال را انجام می‌دهند را نهی کرده و این در حالی است که در قران و روایاتن فراوانی وارد شده است و سیره و روش بزرگانشان به این عمل حاکی از آن بود که به آن مبادرت می‌ورزیدند و دلیل ایشان این بود که این عمل مستحب است و عامل آن ثواب خواهد برد اما برخی از سلفیان معاصرشان به مانند برخی دیگر از علمایشان آن را حرام می‌داتند و آن را حرام دانسته‌اند

صفحه‌ها