دستور اوستا برای نجات از اهریمن ؛ آویزان کردن پر مرغ به بدن ...

  • 1392/05/01 - 18:42
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اوستا ، اهورامزدا به زرتشت و پیروانش دستور می دهد که برای نجات از شر اهریمن ، به بدن خود ، پر مرغ آویزان کنید ...

در اوستا ، یشتها ، فصل چهاردهم ، مشهور به بهرام یشت ، بند سی و چهارم الی سی و ششم آمده است : « بهرام اهورا آفریده را می ستاییم. زرتشت از اهوره مزدا پرسید : ای اهوره مزدا ؛ ای سپندترین مینو ؛ ای دادار جهان استومند ، ای اشون ؛ اگر من از جادویی مردمان بسیار بدخواه آزرده شوم ، چاره ی آن چیست ؟ آنگاه اهوره مزدا گفت : پری از مرغ وارغنای بزرگ شهپر بجوی و آن را بر تن خود بپساو و بدان پر ، دشمن را ناچیز کن. کسی که استخوانی یا پرّی از این مرغ دلیر با خود داشته باشد ، هیچ مرد توانایی او را از جای به در نتواند برد و نتواند کشت. آن پر مرغکان مرغ بدان کسی پناه دهد و بزرگواری و فرّ بسیار بخشد. » [1]

همین گفتار در برگردان جیمز دارمستتر ، اوستاشناس مشهور فرانسوی :

We sacrifice unto Verethraghna, made by Ahura. Zarathustra asked Ahura Mazda: "Ahura Mazda, most beneficent Spirit, Maker of the material world, thou Holy One If I have a curse thrown upon me, a spell told upon me by the many men who hate me, what is the remedy for it ?"  Ahura Mazda answered: "Take thou a feather of that bird with… feathers, the Varengana, O Spitama Zarathustra, With that feather thou shalt rub thy own body with that feather thou shalt curse back thy enemies. If a man holds a bone of that strong bird, or a feather of that strong bird, no one can smite or turn to flight that fortunate man. The feather of that bird of birds brings him help; it  brings unto him the homage of men, it maintains in him his glory" .[2]

به راستی کندن یک پر از مرغ ، و مالیدن آن به بدن بر اساس کدامین مبنای عقلانی موجب نجات از شر اهریمن و جادوی بدخواهان می گردد ؟

 

پی نوشت :

[1]. اوستا ، گزارش دکتر دوستخواه ، انتشارات مروارید ، تهران ، چاپ شانزدهم ، نسخه انجمن زرتشتیان آلمان ، جلد 1 صفحه 438

[۲]. James Darmesteter , The Zend Avesta , By Various Oriental Scholars , Oxford ,  Clarendon press , 1883 , Vol 2 , Pp 241

تولیدی

دیدگاه‌ها

مرغ مورد اشاره مرغ و خروس نیست بفهم شما متن بهرام یشت رو بیار که از مرغ خونگی سخن گفته یا کم سوادی یا دروغگو . فقط از مرغ شاهین نیرومند سخن گفته ودر ضمن حتی ما در شاهنامه فردوسی پر سیمرغ داریم که میتواند نماد آن باشد خوب سوال آیا تو میتونی اثبات کنی که سیمرغ واقعی است . شما گزینشی از روی عمد عمل میکنی در بهرام یشت گفته ایزد بهرام در کالبد شتر بار کش نیرومند و اسب زیبا و چند چیز دیگه ظاهر میشود ایزد بهرام هم ایزد پیروزی است و به طور کلی یشتها در توصیف حماسه ای بیان شده پس برو کمی مطالعه کن بعد جولان بده

سلام ناشناس گرامی ؛ [1] یکی از اصلی ترین ویژگی های باستانگرایان ، غوغاسالاری و توهین به طرف بحث است . بنده تا به حال ندیدم کسی که باستانگرا باشد و در همان گام اول به طرق توهین نکند . به هر حال این هم از فرهنگ شماست . [2] آنچه شما درباره ی پر مرغ فرمودید تأیید سخن ماست . اهورامزدا به زرتشت میگوید به خودت پر مرغ - یک پرنده مقدس - آویزان کند تا از شر اهریمن در امان بمانی . من هم وظیفه ندارم حقیقت وجود سیمرغ را ثابت کنم . اگر دروغین یا خیالی باشد به اوستا اسیب می رسد . چه اینکه اهورامزدا ، زرتشت را به دنبال چیزی فرستاد که اصلاً وجود ندارد . ( اگر وجود نداشته باشد ) سپاس از حضورتان

خير چون يشت ها داراي ارزش ادبي است شما كمي برو ادبيات بخون و تمثيل و تشبيه ياد بگير . و سخن اصلي كه انديشه هاي والاي زرتشت را نشان ميدهد در گاتها آمده . فرهنگ شما نيز ضديت با ديگر اديان است

سلام . یشتها ارزش ادبی دارد . درست است . اما فقط این نیست . بلکه ارزش تاریخی نیز دارد . حداقل نویسندگان اوستا اینطور معتقد بودند چه اینکه بخش های زیادی از یشتها را به تاریخ و سرگذشت پیشینیان اختصاص دادند . گذشته از اینکه در ادبیات و در موضوعات تمثیل و تشبیه ، بین مشبّه و مشبّه به می بایستی یک وجه شبه یا علقه ای موجود باشد ، نمی توان هرچیز بی ربطی را به چیز بی ربط دیگر تشبیه یا تمثیل نمود . گذشته از اینکه اصل تشبیه و تمثیل باید بر اساس مبنا باشد . اهورمزدا به صراحت میگوید برای دفع اهریمن به خودت پر مرغ آویزان کن . اینجا مسئله صریح است . ابهام یا استعاره ی مشاهده نمی شود. اگر هست بفرمایید چیست ؟ وجه شبه را نیز در این تشبیه - که مدعی آن هستید - روشن نمایید . لطفاً بفرمایید گاتها بر اساس کدامین دلیل به زرتشت ارتباط دارد ؟ در ترجمه های دانش محورو آکادمیک گاتها چندان از اندیشه های والا اثری مشاهده نمی شود . شاید شما ترجمه های رنگ شده و لعاب داده شده ی موبدان را مطالعه کرده اید .

یکی از مشکلات مسلمانانی چون سامان اینه که گمان میکنن هرکس به بیسوادیشون طعنه بزنه پس در مقابل سامان خان کم اورده ! اجازه بدید به بررسی اهریمن بپردازیم ، به باور زرتشتیان در بدن هر انسان فروهر (تکه ای از اهورا)با دو اندیشه خیر و شر وجود داره ! سپنتا من و انگره مینو (اهریمن)! اهریمن یعنی اندیشه بد که این اندیشه بد موجب شر و ستم و تاریکی میشود، (برخلاف سپنتا). اهریمن وجود خارجی ندارد همانند سپنتا که تنها روح خداوند هستند ! مرغ وارغنا یا ارغنون هم استعاره است و فهم این استعاره میترایی و باستانی در فهم و خرد من یا حتی اوستاشناسان هم نیست به طوری که خیلیها انرا یک مرغ افسانه ای میدانند . ممکن است منظور از پر مرغ وارغنا ، پرهای 33 گانه امشاسپندان (فرشتگان) روی فروهر باشد یا هر چیز دیگه که در حوصله من و شما نیست، به این صورت که با عمل به ان فروزه (امشاسپندان) اندیشه بد از تو دور میشود .به هرحال نگریستن به بندهای اوستا با دید کودکانه یک مسلمان که در قصه حضرت سلیمان صحبت کردن اورا با عمو هوهوخان و مورچه کوچولو را تایید میکند نتایجی چون این مقاله را هم در بر دارد . در قران هم زمانی که اجنه طبق معمول برای جاسوسی از سخنان الله به اسمان هفتم میروند الله متوجه میشود و سراسیمه چند شهاب سنگ را به طرف انان پرتاب میکند که البته به خاطر تیر اندازی ضعیف خداوند برخی از انان فرار میکنند . موضع نگیر سامان ،فقط خواستم بگم : موی بشکافی ز عیب دیگران _ چون به عیب خود رسی کوری ازآن.

یکی از مشکلات مسلمانانی چون سامان اینه که گمان میکنن هرکس به بیسوادیشون طعنه بزنه پس در مقابل سامان خان کم اورده ! اجازه بدید به بررسی اهریمن بپردازیم ، به باور زرتشتیان در بدن هر انسان فروهر (تکه ای از اهورا)با دو اندیشه خیر و شر وجود داره ! سپنتا من و انگره مینو (اهریمن)! اهریمن یعنی اندیشه بد که این اندیشه بد موجب شر و ستم و تاریکی میشود، (برخلاف سپنتا). اهریمن وجود خارجی ندارد همانند سپنتا که تنها روح خداوند هستند ! مرغ وارغنا یا ارغنون هم استعاره است و فهم این استعاره میترایی و باستانی در فهم و خرد من یا حتی اوستاشناسان هم نیست به طوری که خیلیها انرا یک مرغ افسانه ای میدانند . ممکن است منظور از پر مرغ وارغنا ، پرهای 33 گانه امشاسپندان (فرشتگان) روی فروهر باشد یا هر چیز دیگه که در حوصله من و شما نیست، به این صورت که با عمل به ان فروزه (امشاسپندان) اندیشه بد از تو دور میشود .به هرحال نگریستن به بندهای اوستا با دید کودکانه یک مسلمان که در قصه حضرت سلیمان صحبت کردن اورا با عمو هوهوخان و مورچه کوچولو را تایید میکند نتایجی چون این مقاله را هم در بر دارد . در قران هم زمانی که اجنه طبق معمول برای جاسوسی از سخنان الله به اسمان هفتم میروند الله متوجه میشود و سراسیمه چند شهاب سنگ را به طرف انان پرتاب میکند که البته به خاطر تیر اندازی ضعیف خداوند برخی از انان فرار میکنند . موضع نگیر سامان ،فقط خواستم بگم : موی بشکافی ز عیب دیگران _ چون به عیب خود رسی کوری ازآن.

سلام . توهین و همچنین تغییر دائمی موضوع بحث واقعاً نشانه ی کم آوردن در بحث است. این مسئلی ای بدیهی است. بگذریم ... [1] درباره ی وجود خارجی اهریمن ، این دیدگاه شماست. گرچه در طول تاریخ همواره رهبران زرتشتی اصرار داشتند که اهریمن وجودی خارجی دارد و در مقابل اهورامزداست . [2] اما استعاره . اگر استعاره باشد که مشکلی نیست. در بیان آموزه ها استعاره ایرادی ندارد . مخصوصاً اینکه در قرآن نیز بسیار استعاره به کار فته و شما برداشت اشتباه خود از همین استعارات را به عنوان نکات خلاف علم ناقص بشری در بوق و کرنا کرده اید و ما هم البته شما را به تحقیق از سایتهای مربوط به پاسخگویی به شبهات دعوت نمودیم . عرض کردیم که در بیان آموزه ها استعاره ایرادی ندارد. اما اینجا حرف از عقائد و مبانی باورها نیست . بلکه سخن از یک دستورالعمل خارجی و عینی برای رهایی از شر اهریمن - به تعبیر شما نیروهای شرور - است . عجیب است که یک مزدیسنی ، برقراری ارتباط میان یک انسان و حیوان و دیگر قوای طبیعت که امروزه در آزمایشگاه نیز قابل اثبات و تأیید است را خرافه می داند. حتی ارتباط برخی قوای طبیعت - شهاب سنگها - با برخی قوای دیگر را که علم بشر در برابربخش عظیمی از آن سکوت کرده را خرافه می داند . اما از یک دستورالعمل خرافی اوستا که کاملاً خلاف عقل است ، حمایت کرده و با بیان عبارات بی ربط سعی در توجیه این مسئله دارد. خانم شیرین ! در انتها باز هم موضوع بحث را به انحراف کشیدید . تغییر چندین و چندباره موضوع بحث : نشان کم آوردن در گفتگو . تمام مواردی که فرمودید را می توانید از سایتهای پاسخ به شبهات بپرسید . به نظرم پاسخ این شبهات شما علیه اسلام چنصدسال پیش داده شده است !

ببین سامان ، اول این موضوع مرغ ارغنون و اهریمن ارتباطی به دین زرتشت نداره ، بذارید مختصر براتون توضیح بدم ولی شماهم قول بدید درین باره مفصل مطالعه کنید . پیش از زرتشت دین میترایی یا مهرپرستی در بخش عظیمی از جهان گسترش یافته بود . زرتشت دین میترایی رو تبدیل به یگانه پرستی کرد(گاتاها) و خیلی از باورهای میترایی رو که موجب فقر و گرسنگی مردم میشد مثل شراب خواری یا قربانی کردن حیوانات رو حذف کرد و تونست دین یگانه پرستی زرتشتی رو بنیان بگذاره . در این میان دو دسته روحانی داریم 1_ مغان میترایی2_ موبدان زرتشتی . در دوران شاپور ساسانی مغان میترایی قدرت میگیرند و به طبع دوباره اندیشه های میترایی رو به دین زرتشتی می افزایند ،حتی در یشت ها بخشی به عنوان میترایشت)مهریشت( وجود داره که رد پای میترایی ها رو کاملا محسوس میکنه ! دوست دارم کامل براتون توضیح بدم ولی باور کنید توضیح این مسایل در حد این سایت نیست و خوشحال میشم کتاب "از میترا تا محمد " رو مطالعه کنید !

سلام . راه تشخبص مغان میترایی و موبدان زرتشتی چیست ؟ امروزه غیر از آنچه مغان میترایی ( به قول شما ) باقی گذاشتند ؛ آیا چیز دیگری هم وجود دارد ؟ شما هر متنی را که دست رویش بگذارید نوشته ی مغان میترایی است . هرآنچه امروزه به زرتشت نسبت داده می شود در اثر تلاشهای همین مغان میترایی است . اگر باور ندارید ، می توانید تمام متون را بررسی کنید ، ببینید می توانید حتی یک متن یا نوشته دینی زرتشتی را پیدا کنید که دست مغان میترایی در آن نباشد ؟! درباره ی آنچه شما گفتید تحقیقی ارائه نمودم : http://www.adyannet.com/news/1460

شرین خانم مرسی بخاطر بحث و جدل ومغالطه ای که می کنی ! واقعا آخرشی!انصافا تواین کارها واردیا!دمت گرم !

چند تا از نظرهای قبلی رو خوندم این شیرین آخر مغالطه اس

دینی که خرافات سر تا پاش رو فرا گرفته بهتر از این که نمیشه . اجداد ما از دست این دین زرتشتی چی نکشیدن

جناب آقای ناشناس سلام نمیدونم شمایی که این سوال رو طرح میکنی چه مذهبی داری . من پیرو دین اسلام هستم . در تمام ادیان الهی نکاتی وجود داره که اگه فقط بخوایم کلمه کلمه اونها رو معنی کنیم و بعد بفهمیم ، باید همه چیز رو زیر سوال برد بعضی مطالب مفهوم دارن ، عمق دارن ، کنایه دارن ، باید با تفسیر و مفهوم جملات آشنا شد . همیشه به یاد داشته باشید که حضرت علی (ع) به مالک اشتر سفارش اکید میکنن که : ای مالک ، وقتی به سرزمینهای مختلف میری که دین و آیین آنها با تو متفاوت هست ، به آیینهای آنها احترام بگذار پس خوبه به مذاهب عقلانی دیگه احترام بگذاریم و سعی کنیم اول دین و آیین خودمون رو خوب بشناسیم و بهش عمل کنیم و بعد در پی کشف حقیقت ادیان دیگه بر بیایم ، البته با حفظ احترام

باسلام خدمت سیامک. سیامک می تونی سند این جمله امام علی (ع) و اصل متن آن را بیاوری؟

دوستان در متون تمامی ادیان اعم از قران یا واوستا و ...از استعارات و تشبیهات بسیاری استفاده شده است . به عنوان مثال در قران و تورات آمده است که خدا جهان را در 6 روز آفرید. بسیاری از مفسران تعابیر مختلفی از کلمه روز مطرح کرده اند. در حقیقت زمانی که شما نمی توانید مطلبی را همان جور که هست به کسی توضیح دهید از مثال و استعاره و تشبیه استفاده می کنید. مثلا زمانیکه می خواهید کروی بودن زمین را به یک کودک خردسال توضیح دهید.

بااینکه من مسلمانم و اطلاعاتی ازدین زرتشت ندارم ولی باحرف شما موافق نیستم قیاس کنید باداستان ایرادهای بنی اسرایلی وزدن دم گاو به مرده

هیچ چیز بدی در دنیا وجود نداره همه چیز برای بهتر شدن انسان آفریده شده، اما بستگی داره چقدر اعتقاد داشته باشی تا تاثیر مثبت اونا رو دریافت کنی میتونه پر ارغنون باشه میتونه سنگ باشه ویا یک گل ،اگه باور داشته باشیم که اینها اهریمن را دور میکنن پس دور میکنن . در ضمن شما که در زمان گذشته نبودید و اظهار نظر میکنی مگه انسان قرآن ناطق نیست قرآن ناطق بودن انسان هم ارتباطی به زمان نداره ، پس اینو بدون که اگر به دنبال خوبی باشی خوبی به سمت تو میاد و راهی پیدا میکنی که بدی هارو دور کنی .

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.