افزودن نظر جدید

هیچ چیز بدی در دنیا وجود نداره همه چیز برای بهتر شدن انسان آفریده شده، اما بستگی داره چقدر اعتقاد داشته باشی تا تاثیر مثبت اونا رو دریافت کنی میتونه پر ارغنون باشه میتونه سنگ باشه ویا یک گل ،اگه باور داشته باشیم که اینها اهریمن را دور میکنن پس دور میکنن . در ضمن شما که در زمان گذشته نبودید و اظهار نظر میکنی مگه انسان قرآن ناطق نیست قرآن ناطق بودن انسان هم ارتباطی به زمان نداره ، پس اینو بدون که اگر به دنبال خوبی باشی خوبی به سمت تو میاد و راهی پیدا میکنی که بدی هارو دور کنی .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.