افزودن نظر جدید

دوستان در متون تمامی ادیان اعم از قران یا واوستا و ...از استعارات و تشبیهات بسیاری استفاده شده است . به عنوان مثال در قران و تورات آمده است که خدا جهان را در 6 روز آفرید. بسیاری از مفسران تعابیر مختلفی از کلمه روز مطرح کرده اند. در حقیقت زمانی که شما نمی توانید مطلبی را همان جور که هست به کسی توضیح دهید از مثال و استعاره و تشبیه استفاده می کنید. مثلا زمانیکه می خواهید کروی بودن زمین را به یک کودک خردسال توضیح دهید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.