افزودن نظر جدید

یکی از مشکلات مسلمانانی چون سامان اینه که گمان میکنن هرکس به بیسوادیشون طعنه بزنه پس در مقابل سامان خان کم اورده ! اجازه بدید به بررسی اهریمن بپردازیم ، به باور زرتشتیان در بدن هر انسان فروهر (تکه ای از اهورا)با دو اندیشه خیر و شر وجود داره ! سپنتا من و انگره مینو (اهریمن)! اهریمن یعنی اندیشه بد که این اندیشه بد موجب شر و ستم و تاریکی میشود، (برخلاف سپنتا). اهریمن وجود خارجی ندارد همانند سپنتا که تنها روح خداوند هستند ! مرغ وارغنا یا ارغنون هم استعاره است و فهم این استعاره میترایی و باستانی در فهم و خرد من یا حتی اوستاشناسان هم نیست به طوری که خیلیها انرا یک مرغ افسانه ای میدانند . ممکن است منظور از پر مرغ وارغنا ، پرهای 33 گانه امشاسپندان (فرشتگان) روی فروهر باشد یا هر چیز دیگه که در حوصله من و شما نیست، به این صورت که با عمل به ان فروزه (امشاسپندان) اندیشه بد از تو دور میشود .به هرحال نگریستن به بندهای اوستا با دید کودکانه یک مسلمان که در قصه حضرت سلیمان صحبت کردن اورا با عمو هوهوخان و مورچه کوچولو را تایید میکند نتایجی چون این مقاله را هم در بر دارد . در قران هم زمانی که اجنه طبق معمول برای جاسوسی از سخنان الله به اسمان هفتم میروند الله متوجه میشود و سراسیمه چند شهاب سنگ را به طرف انان پرتاب میکند که البته به خاطر تیر اندازی ضعیف خداوند برخی از انان فرار میکنند . موضع نگیر سامان ،فقط خواستم بگم : موی بشکافی ز عیب دیگران _ چون به عیب خود رسی کوری ازآن.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.