افزودن نظر جدید

خير چون يشت ها داراي ارزش ادبي است شما كمي برو ادبيات بخون و تمثيل و تشبيه ياد بگير . و سخن اصلي كه انديشه هاي والاي زرتشت را نشان ميدهد در گاتها آمده . فرهنگ شما نيز ضديت با ديگر اديان است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.