انحرافات و بدعت ها

فرقه سازی برای تفرقه سازی
11/20/1400 - 13:00

قدرت‌های استعماری و استکباری از طریق تشکیل گروه‌های تندروی اهل سنت که گرایش تکفیری – وهابی دارند، همچنین حمایت از افراطیون شیعه همچون فرقه شیرازی در داخل ایران، عراق و کشورهای منطقه، سیاست‌های ضد اسلامی خود را دنبال می‌کنند.

مقابله انقلاب اسلامی با استعمار و تفرقه
11/17/1400 - 08:15

یکی از شگردهای قدرت‌های جهانی علیه نهضت‌های اسلامی، سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» است. این سیاست، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در رأس دستور کار دشمن قرار گرفت، ولی با درایت و هوشمندی رهبر کبیر انقلاب عقیم ماند.

مقابله انقلاب اسلامی با جریانهای استعماری
11/16/1400 - 11:39

جریان تشیع انگلیسی به طور مستقیم از سوی دولت انگلیس مورد حمایت قرار دارند و امکانات تبلیغی در اختیار آنها قرار داده می‌شود. این جریان، به امر قمه زنی، لطمه و آسیب رساندن به بدن در عزاداری امام حسین (ع) و سب به خلفاء و گرفتن جشن عیدالزهرا و دهه محسنیه پافشاری و تأکید دارند.

خباثت های تشیع لندنی
11/14/1400 - 08:54

جریان تشیع انگلیسی، جریانی سازمان یافته‌ و یک حزب سیاسی است که اهداف سیاسی خاصی را دنبال می‌کند. به عبارت دیگر باید گفت که این افراد، بازیگران قدرت و سیاست‌های دولت‌های غربی هستند و از طریق سرویس‌های جاسوسی غرب تغذیه می‌شوند که علیه دین اسلام، خصوصاً شیعه فعالیت کنند و چهره‌ای خشن و مخدوش را از شیعه و دین به دنیا معرفی کنند.

فیلم بانوی بهشت برای تفرقه است
11/12/1400 - 07:29

فیلم "بانوی بهشت" به دنبال این است که با ژنتیکی دانستن خشونت و افراط گرایی در برادران اهل سنت، شیعیان را از نزدیک شدن به آنان دور کند و اساساً وحدت بین مسلمان را غیرممکن معرفی کند و از طرف دیگر به برادران اهل سنت القاء می‎کند که شما نمی‌توانید عاشق اهل‌بیت (ع) باشید، چون ریشه شما از طریق گذشتگان شما به تفکر داعشی می‌رسد.

جریان شیرازی از عوامل استکبار
11/10/1400 - 11:31

اسلام‌ستیزی از سیاستهای قطعی غرب، برای تقابل با اسلام ناب است. برای تحقق این سیاست، دشمنان سناریوهای مختلفی را طراحی کرده‌اند؛ ایجاد فرقه و حمایت از این فرقه‌ها کاری است که در راستای مقابله با گسترش شیعه انجام می‌دهند.

جریانی به نام شیرازی به کام انگلیس
09/17/1400 - 08:29

یکی از جریان‌های افراط‌ گرا و منحرف شیعه معاصر، جریان موسوم به «شیرازی‌ها» است که در سه دهه اخیر، تلاش بی وقفه‌ای در گسترش فرقه گرایی و ترویج روش‌هایی میان شیعیان داشته تا موجب وهن مذهب تشیع و اهل بیت گرامی‌ پیامبراکرم (ص) شود.

استفاده از دین برای مقابله با دین توسط استعمار
09/15/1400 - 12:41

جریان شیعه لندنی، برخلاف گذشته، رهبری فکری و سازمان دهی خاصی دارد و برنامه‌های مشخصی را پی می‌گیرد؛ آنها با رفتارشان باعث می‌شوند جاذبه‌های تشیع، به دافعه تبدیل شود و با ارائه چهره زشت از تشیع در منظر جهانیان، مانعی در برابر نفوذ تفکر انقلاب اسلامی ایران پدید می‌آورند.

دروغ پردازی جریان شیعه انگلیسی و امریکایی
09/03/1400 - 10:10

طیف شیرازی در فضای مجازی با استفاده از روایات ضعیف و مطالبی که صحت و سقم آن مشخص نیست و نسبت دادن آن به علمای شیعه، سعی بر این دارند که رفتارهایی از قبیل اهانت به مقدسات سایر مذاهب و نحوه‌ی عزاداری که در این فرقه رایج است را شرعی جلوه دهند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/26/1400 - 11:34

رهبر معظم انقلاب با انتقاد از جریانات تندرو در جهان تشیع که به مقدسات اهل سنت توهین کرده و به ایجاد تفرقه در جهان اسلام دامن می‌زنند، فرمودند: آن تسننی که آمریکا از آن حمایت کند و آن تشیعی که از مرکز لندن به دنیا صادر شود، اینها مثل هم هستند. هر دو برادران شیطان هستند و هر دو عوامل آمریکا و غرب و استکبار هستند.

انگلیس و سیا عامل پیدایش قمه زنی در شیعه
08/22/1400 - 12:50

اسپانیا و انگلیس به رهبری استعمارگران یهودی به فکر افتادند که مقاومت مسلمین را بشکنند. انگلیسی‌ها، برای رسیدن به این هدف به چاره‏‌جویی پرداختند؛ انگلیسی‌ها از جهل و سادگی شیعیان هندوستان و عشق زیاد آنان به امام حسین (علیه‌السلام) سوء استفاده کرده و آنان که از مرکز تشیع و مرجعیت نجف دور بودند، قمه و شمشیرزنی را در سنت عزاداریشان وارد کردند.

اسلام امریکایی و شیعه انگلیسی دشمن وحدت
08/19/1400 - 11:55

اختلاف شیعه و سنّی در حدّ اختلاف عقیدتی مشکلی به‌وجود نمی‌آورد؛ مشکل آن وقتی است که این اختلاف عقیدتی به اختلاف روحی، به اختلاف رفتاری، به درگیری، به ستیزه‌گری، به دشمنی بینجامد که دشمنان دنیای اسلام به دنبال این فکر و نقشه هستند.

صفحه‌ها