انحرافات و بدعت ها

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/26/1401 - 15:54

دولت انگلیس از تمامی امکانات خود برای عقیم ساختن نهضت امام خمینی (ره) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرد و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، لحظه‌ای در مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 18:19

دولت استعمارگر انگلیس که زمانی در کشور ایران بین هیئتهای مذهبی، قمه توزیع می کرد و هدیه می فرستاد تا مسیر عزاداری را به انحراف بکشانند، امروز نیز علاوه بر حمایت از افراد و جریان‌های منحرفی مانند تشیع لندنی با ابزار رسانه و هزینه‌های بسیار، مشغول تبلیغات منفی علیه انقلاب و نظام اسلامی ایران هستند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 18:11

دولت انگلیس از تمامی امکانات خود برای عقیم ساختن نهضت امام خمینی (ره) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرد و از آغاز پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، لحظه‌ای در مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 16:29

مهمترين مانع در راه همگرايى و وحدت مسلمانان، استبداد و استعمار است كه با چهره هاى مختلف و سياستهاى رنگارنگ خود، سبب ایجاد تفرقه در بین مسلمين شده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/25/1401 - 11:55

استعمارگران و ایادی آنان از فرقه های پوشالی و استعماری مانند تشیع لندنی و وهابیت در جهت انحراف جامعه و رو آوردن به مسائل فرعی و ضربه به اسلام معارف اسلامی و نیز تفرقه در صفوف مسلمین نهایت استفاده را برده‌اند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/09/1401 - 08:47

دولت انگلیس از تمامی امکانات خود برای عقیم ساختن نهضت امام خمینی (ره) تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی استفاده کرد و از آغازین روزهای پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون، لحظه‌ای در مبارزه و تضعیف نظام جمهوری اسلامی کوتاهی نکرده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/07/1401 - 16:57

امروزه متأسفانه شخص روحانی نمایی به نام یاسر الحبیب به همراه پدر زنش سید مجتبی شیرازی به مرکز فتنه برای جهان تشیع تبدیل شده‌اند؛ این افراد روحانی نما، برای برجسته ساختن اختلافات مذهبی بین شیعه و اهل سنت، همسو با سیاست های استکبار و قدرت های استعمارگر، فعالیت های رسانه‌ای انجام می‌دهند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
07/07/1401 - 09:15

یکی از شیوه های استعمارگران برای مقابله با اسلام ناب محمدی، تحریف و تغییر در آداب و سنن اسلامی بوده که همچنان ادامه دارد؛ آنان با حمایت های مادی و رسانه ای از برخی افراد روحانی نما و جاهل همچون یاسر الحبیب، سید مجتی شیرازی، اللهیاری و ... سعی دارند که چهره شیعه را نزد سایر مذاهب و ملتها کریه و ناخوشایند جلوه دهند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/23/1401 - 13:54

ازجمله خباثت های سرویس های جاسوسی انگلیس و سایر قدرتهای استعماری تحت حمایت ملکه الیزابت، حمایت همه جانبه از افراد منحرفی مانند یاسر الحبیب بود که باعث گسترش فرق ساختگی و تندرو به نام اسلام و شیعه شد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/22/1401 - 14:01

امام خمینی (ره): امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان تلاش می کنند و هر دو در راه تحکیم پایه‌های سرسپردگی ملتهای اسلامی و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی آنان گام برمی‌دارند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/21/1401 - 12:42

امام خمینی (ره): امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان تلاش می کنند و هر دو در راه تحکیم پایه‌های سرسپردگی ملتهای اسلامی و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی آنان گام برمی‌دارند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
06/21/1401 - 09:19

از زمانی که یاسر الحبیب با کمک انگلیسی ها از کویت به لندن منتقل و در آنجا ساکن شد، حیطه فعالیتهای تفرقه انگیز او در راستای اهداف استعماری انگلیس و سرویس‌های جاسوسی به شدت گسترش پیدا کرد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
06/21/1401 - 08:46

امام خمینی (ره): امروز استعمار چپ و راست، دست به دست هم داده و برای نابودی امت اسلام و کشورهای مسلمان تلاش می کنند و هر دو در راه تحکیم پایه‌های سرسپردگی ملتهای اسلامی و غارت سرمایه‌های فراوان و منابع طبیعی آنان گام برمی‌دارند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
06/16/1401 - 11:57

برخی از جریاناتی که مدعی جواز قمه زنی در مجالس عزاداری برای امام حسین (ع) هستند، در مقابل فتوای به بدعت بودن این عمل موضع گرفته و می‌گویند که اگر قمه زنی بدعت باشد، پس سینه زنی نیز بدعت است که در پاسخ باید گفت، عزاداری به صورتِ زدن به سینه، از صدر اسلام نیز مرسوم بوده است.

صفحه‌ها