انحرافات و بدعت ها

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
09/10/1401 - 07:46

در جهان امروز که دشمنان اسلام همواره به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه یبن کشورهای مسلمان هستند، مسلمانان باید قدرت تحمل یکدیگر را بالا برند و با تمایل به وحدت، به تعامل با یکدیگر بپردازند؛ سپس از طریق بحث، انتقاد و گفتگو با هم، تضادها، سوءتفاهم‌ها و اختلافات را حل کنند و سرانجام به وحدت جدیدی دست یابند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
09/01/1401 - 13:35

از دیرباز منطقه خاورمیانه مورد طمع استعمارگران قرار گرفته است و پس از شکست های پیاپی قدرت های استعماری از مسلمانان و مواجهه با تفکر ناب شیعی، این قدرت‌ها در ایجاد تفرقه، احساس خودباختگی، دین گریزی در بین مسلمانان و دخل و تصرف در آداب و اشاعه رسومات و خلط آن با خرافات و مادّی گرایی و اقامه جنبش‌های اختلاف برانگیز کوشیده‌‌اند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/29/1401 - 15:40

تعرض هواداران فرقه شیعه انگلیسی به سفارت ایران در لندن، در سکوت و حمایت معنادار پلیس انگلیس از این اقدام متجاوزانه با فرصت‌دهی به آنان برای طرح شعارهایشان علیه نظام جمهوری اسلامی و تعرض به پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران همراه بود، که نشان از طرح رژیم انگلیس در موج‌آفرینی علیه نظام اسلامی دارد.

08/26/1401 - 10:26

امروز هم در بین اهل سنت و هم در بین شیعه، دست هایی در کار است تا شیعه و سنی را از هم جدا کنند؛ همه‌ این دست ها در نهایت به مراکز جاسوسی و اطلاعاتی دشمنان اسلام از قبیل موساد، ام ای سیکس و ... می‌رسد.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/24/1401 - 16:06

پراکندگی شیعیان در محیط‌های جغرافیایی استراتژیکی مانند خاورمیانه و داشتن پتانسیل های قوی، شیعه را در موقعیت ممتازی قرار داده است؛ اما با پیروزی و استمرار انقلاب اسلامی، گسترش روزافزون و پیشرفت های قابل توجه شیعیان، واکنش غرب را نسبت به شیعیان در برداشته و موقعیت جغرافیایی شیعه را تحت تأثیر قرار داده است.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/12/1401 - 11:05

با توجه به نفوذ استعمار در کشورهای اسلامی و ایجاد تفرقه و اختلاف بین مذاهب اسلامی، وظیفه علما و نخبگان جهان اسلام این است که بسترهای تقریب و وحدت جهان اسلام را فراهم کنند و از هرگونه اختلاف بپرهیزند. امید است که جامعه نخبگانی جهان اسلام در زمینه ایجاد تقریب میان مذاهب اسلامی موفق باشد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/11/1401 - 15:22

بعد از ظهور پدیده داعش در جهان اسلام و ارائه چهره ای خشن از اسلام، توجهات بسیاری در جهان اسلام جلب مذهب تشیع به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان داعش شد و فرصت بسیار عالی برای تبلیغ مذهب گرانسنگ تشیع فراهم شد، اما صهیونیسم جهانی که نگران این اتفاق بود، فرق انحرافی شیعه مانند تشیع لندنی را برای مقابله با شیعه اصیل تقویت و حمایت کردند.

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
08/11/1401 - 08:00

بعد از ظهور پدیده داعش در جهان اسلام و ارائه چهره ای خشن از اسلام، توجهات بسیاری در جهان اسلام جلب مذهب تشیع به عنوان یکی از بزرگترین دشمنان داعش شد و فرصت بسیار عالی برای تبلیغ مذهب گرانسنگ تشیع فراهم شد، اما صهیونیسم جهانی که نگران این اتفاق بود، فرق انحرافی شیعه مانند تشیع لندنی را برای مقابله با شیعه اصیل تقویت و حمایت کردند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/08/1401 - 14:00

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی فعالیت های افراطی دارد و این فعالیت ها نتیجه ای جز ریختن خون شیعیان بی گناه و خوشحالی دشمنان اسلام و شیعه را در پی ندارد. مثلاً بزرگان وهابی بابت نشر یک کتاب از فرقه شیرازی تشکر کردند و عنوان داشتند که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، جوانان وهابی در حال گرویدن به تشیع بودند، اما نشر این کتاب موج شیعه‌ گرایی را میان وهابیون خاموش کرد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/08/1401 - 13:43

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می دانند، در شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کنند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 16:52

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌دانند در شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کنند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کنند.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 16:24

امروزه که دشمنان اسلام به وسیله گسترش و تبلیغ اعمالی مانند قمه زنی در حال تخریب وجهه شیعه در دنیا هستند، متأسفانه برخی از افراد از قبیل سید صادق شیرازی، مرجعیت خودخوانده جریان شیرازی ها، علاوه بر توصیه بر قمه زنی، گا‌ه در مراسم قمه زنی حضور می‌یابد.

تنافی مبانی و خط فکری تشیع انگلیسی با شیعه اصیل
08/03/1401 - 15:57

جریان افراطی و شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در چنین شرایطی که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان به ویژه شیعیان هستند، با همه توان خویش، تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول الله‌ (ص)، خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.

دستور قران بر وحدت با تکیه برمشترکات
08/03/1401 - 15:35

جریان افراطی شیعه نمای تشیع لندنی که خود را مدعی گرفتن انتقام خون همه معصومین‌ (ع) می‌داند، در این شرایط که دشمنان اسلام به دنبال نابودی مسلمانان، به ویژه شیعیان هستند، با تمام توان خویش تلاش می‌کند تا ضمن ایفای نقش در ترویج تفرقه میان امت رسول‌الله‌ (ص) خود را به عنوان نماد تشیع به جهانیان معرفی کند.

صفحه‌ها