اعتقادات

10/29/1392 - 00:15

مسیحیت پولسی برای تبیین آموزه هایش به شدت نیازمند خدا شدن حضرت عیسی مسیح است! استوارت اولیوت نویسنده ی کتاب «راز تثلیث» برای پاسخ به این نیاز قلمفرسایی نموده؛ اما آنطور که من می فهمم بسیار دچار مغالطه گردیده است. مغالطه ی «مصادره به مطلوب» یکی از آنهاست.

10/22/1392 - 01:28

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_استوارت اولیوت نویسنده ی کتاب «راز تثلیث» در تلاش است تا الوهیت عیسی مسیح را در فصل 4 کتابش مدل سازد؛ اما فکر می کنم دلیلی نامربوط به دست داده است.

10/15/1392 - 22:59

استوارت اولیوت کتابی به نام «راز تثلیث» نگاشته است که در آن خواسته، ناخواسته دچار مغالطاتی شده است. یکی از این مغالطات، مغالطه «دروغ» می باشد که در اثبات الوهیت حضرت عیسی مسیح (علیه السلام) به آن دچار شده است.

10/09/1392 - 01:55

استوارت اولیوت کتابی با عنوان «راز تثلیث» نگاشته است. نویسنده در این اثر در پی معقول سازی تثلیث است؛ اما در جای جای کتاب به گمانم در دام مغالطات گوناگون افتاده است. مغالطه نقل قول ناقص یکی از آنهاست.

10/03/1392 - 03:53

اسمارت اولیوت نویسنده کتاب راز تثلیث می باشد. وی در این اثر در پی آن است که اولوهیت عیسی و نیز تثلیث مسیحی را اثبات کند؛ اما به گمانم در دام انواع مغالطات افتاده است. مغالطه تفسیر نادرست از جمله آنهاست.

10/01/1392 - 04:15

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_استوارت اولیوت در کتاب «راز تثلیث» در پی تبیین و توجیه (معقول سازی) الوهیت عیسی مسیح و تثلیث برآمده؛ اما احتمالا دچار مغالطه «استدلال دوری» شده است.

09/26/1392 - 08:54

مسیحیان پنطیکاستی ادعا دارند به دلیل قدرت خاصی که روح القدس به آن ها بخشیده می توانند به زبانی صحبت کنند که هیچ کس در دنیا آن را درک نمی کند و فقط خودشان می توانند آن زبان را به نحوی عجیب تکلم کنند.

09/23/1392 - 02:40

تثلیث به عنوان یکی از اصلی‌ترین باورهای مسیحی است که به علت فهم نشدنش دانشمندان مسیحی را به زحمت مضاعفی انداخته است. استوارت الیوت در «راز تثلیث» در پی تبیین آن برآمده؛ اما آن طور که ظاهر است در دام تناقض افتاده است.

09/14/1392 - 01:49

نوع آتوریته و سندیت هر آموزه یکی از سوالات جدی فکر پرسش گر بشر مدرن است. مومنان به ادیان نیز برایشان بسیار مهم است که بدانند اعتقاداتشان از کجاست و چرا باید بدان ملتزم باشند. مسیحیت پولسی موجود به عنوان یک دین جهانی-به باور خودش- در این باب چگونه می اندیشد؟ چه تفاوتی با اسلام دارد؟

07/18/1392 - 06:08

آگوستین با توجه به تناقضات کتاب مقدس با حکم عقل، می‌گوید: «فهم پاداش ایمان است، لذا در پى آن نباش که بفهمى تا ایمان آورى; بلکه ایمان بیاور تا بفهمى»

yusha evans
06/29/1392 - 08:49

من در ایمان‌های دیگر به جستجو پرداختم. به این نتیجه رسیدم که ما در مسیحیت به توجیه باورها می¬پردازیم. من تا سن 16 سالگی می‌خواستم که یک واعظ مسیحی، کشیش، یک انجیلی، یا یک متخصص کتاب مقدس شوم. به تثلیث و دیگر باورهای مسیحی باور داشتم. اینکه مسیح خداست. کتاب مقدس را کلام خدا می‌پنداشتم.

رهبانیت
03/19/1392 - 20:35

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نهضت رهبانیت بعد از امپراتوری‌های روم که افراط می‌کردند، به وجود آمد. البته این رهبانیت مانند تصوف در اسلام است که با انحرافاتی همراه شد.دنیاگرایی و غوطه‌ور شدن در مادیات از یک سو و آخرت‌گرایی و زیاده‌روی در معنویات از سوی دیگر، تعادل جامعه را بر هم می‌زنند.

اعتقادات ممنوع
03/19/1392 - 11:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مسیحیان امروزی تقریباً به هیچ یک از اعتقادات عیسی مسیح پایبند نیستند، چرا که در کتاب مقدس به صراحت نوشته شده مسیح ادامه دهنده را حضرت موسی است، در حالی که مسیحیان امروزی اعتقادی به این امر ندارند.

ختنه در یهودیت
03/18/1392 - 19:03

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ رسم قدیمی یهودیان در مکیدن محل ختنه (متزیتزابپه) از سوی خاخام ختنه‌کننده (موهل‌ها) موجب شکل‌گیری بحثی جدی در میان کاندیداهای شهرداری نیویورک گردید.

صفحه‌ها