اعتقادات

08/08/1393 - 21:56

آقای دکتر ویلیام م. میلر، کتابی به نام «مسیحیت چیست؟» نگاشته است. در پیشگفتارِ ترجمه‌ی کتاب آمده که این کتاب «هیچ موضوع» مربوط به مسیحیت را «مبهم و ناگفته» نگذارده است. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که بر خلاف ادعای مترجم کتاب و تمام تلاش نویسنده‌ی آن، کتاب مذکور نه تنها دارای ابهام که بالاتر از آن دچار تناقض است!

08/06/1393 - 01:32

مسیحیان بر این باورند که حضرت آدم گناه کرد و این گناه به صورتی خاص به تمامی نسل‌هایش منتقل شد. اشکالات این باورِ اشتباه، فراوان است. تناقض با آموزه‌های کتاب مقدس بخشی از آن است. در این نوشتار برخی از موارد آن به یاری خدای دانا نشان داده خواهد شد...

08/05/1393 - 00:15

مسیحیت شعبه‌ای از یهودیت است. بر این اساس منطقی و لازم است که برای شناخت مسیحیت، یهودیت نیز شناخته شود. در این نوشتار بر مبنای کتاب مقدس به نوع شناخت و باور یهودیت در اساسی‌ترین موضوع (خدای عالم) می‌پردازیم تا نشان داده شود که چه نسبتی بین خداشناسی یهودیت با مسیحیت برقرار است...

08/02/1393 - 00:57

جهان مسیحیت پولسی قائل به تجسم است. می‌گویند مفهوم تجسم همان مفهوم تجلی است! در این نوشتار به کمک خدای دانا نشان داده خواهد شد که این ادعا یک گونه مغالطه است و قیاس تجسمِ مسیحی به تجلیِ عرفانی، قیاسی نادرست و مع الفارق است. اما به‌راستی تجلی همان تجسم است؟...

07/29/1393 - 22:53

مسیحیان مدعی‌اند، عیسی (علیه‌السلام) به صلیب کشیده شده است. آنان بر این ادعای خود دلایلی نیز ذکر کرده‌اند. مسیحیان برای رهایی از اشکال دور همواره درصدد این بودند که دلایل عقلی بر اثبات افسانه‌ی صلیب از خود ارائه دهند؛ اما به‌راستی این دلایل عقلی‌ که آنان ارائه داده‌اند، در اثبات ادعایشان تا چه اندازه تواناست؟ تتبع و تفکر در دلایل عقلی آنان، پرده از این حقیقت تلخ برمی‌دارد که دلایل عقلی آنان، قادر به اثبات ادعایشان مبنی بر به صلیب کشیده شدن مسیح، نیست...

07/24/1393 - 21:39

بی‌شک تمام کسانی که اطلاعات اندکی در مورد ادیان دارند، بر این عقیده‌اند که آورنده‌ی دین بزرگی به نام مسیحیت، عیسی (علیه السلام) است؛ اما با کمی دقت نظر و مطالعه عمیق بر همگان روشن می‌شود که در حقیقت باید آورنده‌ی دین مسیحیت را پولس دانست. چراکه اساسی‌ترین عقاید مسیحیت کنونی ساخته‌ی دست جناب پولس است. ما در اینجا به‌اختصار به برخی از ابداعات پولس اشاره‌ کرده و عقل سلیم انسان‌های آزاداندیش را به تفکر دراین‌باره دعوت می‌کنیم.

07/21/1393 - 23:15

مسیحیان معتقدند که حضرت عیسی (علیه السلام) خداست؛ یکی دیگر از دلایلی که بر این ادعا ارائه داده‌اند، مبنی بر این مطلب است که عیسی (علیه السلام) مردگان را زنده می‌کردند، بیماران را شفا می‌دادند و... و این معجزات فقط از کسی صادر می شود که خدا باشد. بنابر‌این عیسی خداست. حال آنکه کتاب مقدسِ خود مسیحیان، این حرف را باطل دانسته و دلایلی ارائه می‌دهد که صراحتاً این ادعا را مردود و بی اساس...

07/21/1393 - 21:11

مسیحیان معتقدند یکی از راه‌های اثبات الوهیت عیسی (علیه السلام)، اعمال و افعال معاصرین عیسی (علیه السلام) است. توما از حواریون عیسی، در گفتگویی که میان مسیح و او رخ‌ داده است، در جواب مسیح از تعبیر «ای خداوند من و ای خدای من» استفاده کرده است. مسیحیان همین کلام توما را دلیل بر الوهیت مسیح می‌دانند. اما در واقع اشکالات زیادی بر این استدلال مسیحیان وارد است...

07/19/1393 - 22:50

مسیحیان بر این عقیده‌اند که مسیح خداست؛ و یکی از اقانیم ثلاثه محسوب می شود. یکی از دلایلی که برای این ادعای خود ارائه کرده اند این است که اقوال خود عیسی (علیه السلام) مجازاً دلالت بر الوهیت ایشان می کند. از جمله قوی‌ترین کلامی که به آن استناد کرده‌اند این است که مسیح گفته است: «من و پدر یک هستیم». حال آن‌که اشکالات زیادی بر آن وارد است و به هیچ وجه نمی تواند الوهیت مسیح را اثبات کند.

07/17/1393 - 15:50

مسیحیان بر این باورند که مسیح خدا بوده و یکی از اقانیم ثلاثه آنان است؛ اما به‌راستی چگونه باید بدانیم که مسیح (ع) خدا بوده است یا نه؟ و مسیحیان نخستین، چگونه به خدا بودن مسیح پی برده‌اند؟ حال‌آنکه خود مسیح هرگز نگفته است که من خدا هستم. این در حالی است که خدای احد و واحد به خدایی خود در عهد عتیق، عهد جدید و قرآن کریم اعتراف کرده است.

07/16/1393 - 22:55

مسیحیان معتقدند با گناه نخستین آدم، انسان مورد غضب خداوند قرار گرفت. تا اینکه حضرت عیسی (علیه السلام) آمد و به جای ما مجازات شد و از لحظه فدای عیسی(علیه السلام) انسان نجات یافت. آن چه که اکنون مورد سوال ماست این است که اگر با فدای عیسی(علیه السلام) انسان نجات یافت و بدون قربانی شدن او احدی نجات نمی یافت، سرنوشت پیامبران قبل از عیسی مسیح (علیه السلام) و پیروان آنان چه خواهد بود؟

07/07/1393 - 01:27

از اساسی‌ترین آموزه‌های مسیحیت تبشیری-پولسی، آموزه‌ی «تثلیث» است؛ اما در عین حال مسیحیت پولسی خود را موحد می‌داند! عالمان مسیحی برای توجیه (معقول سازی) توحید در عین تثلیث به تکاپو افتاده‌اند. آقای استوارت اولیوت در «راز تثلیث» یکی از آنهاست. در این نوشتار نشان داده خواهد شد که کار او برای توجیه تثلیث از طریق...

07/06/1393 - 13:15

روح القدس یکی از اقانیم ثلاثه مسیحیت می باشد. و به ادعای مسیحیان روح القدس نیز خداست. اما آنچه از کتاب مقدس مسیحیان و سخنان مسیح و حواریون برداشت می شود، خلاف مدعای مسیحیان است و در حقیقت هیچ دلیلی از کتاب مقدس نمی توان یافت که از طریق آن خدا بودن روح القدس را اثبات کند...

06/31/1393 - 00:13

آقای دیوید بست کتابی با عنوان: «ایراداتی به مسیحیت، پاسخ کتاب مقدس به هشت ایراد بر ایمان مسیحی» نگاشته است. او در این کتاب به دنبال پاسخ به ایرادات وارد به مسیحیت کنونی است. موضوع یکی از این ایرادات، ایمان است؛ اما آقای بست همان‌گونه که نشان داده خواهد شد در گام نخست و به جای پاسخ به این ایراد در دام دو گونه مغالطه فرو می‌غلتد!

صفحه‌ها