تاریخچه

بهاییت
05/31/1392 - 01:32

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مختصر و مفیدکه بگویم: اين رويه بابيها به طور اكثر به او متوجه شدند جز كساني كه در نصوص باب رسوخ تامي و در وصايت ازل عقيده ي جاز مي داشتند آنها نگرائيدند بلكه هم مخالفت كردند و در حقيقت مي توان گفت ازلي در مقامي صاف و ساده تر است

کشف الحیل
05/31/1392 - 01:05

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ منظور ما اين بود كه بعضي از مردم گمان دادند كه حضرات در آنجا تبليغاتي كرده و قسمت عمده ي اهالي را به دين خود در آورده اند در حالتي كه در اين مدت شصت سال خدائي اين ميرزا خدا از چهار ديوار خانه ي خودش تجاوز نكرده به قول پسر عميدالاطهاي رشتي در حيفا گفته بود عباس افندي خداي توي خانه خودش است خداي بيرون كه نيست

abdolbaha
05/28/1392 - 17:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالبهاء نویسنده ی کتاب النور الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء در این کتاب بسیاری از علی محمد باب و پدر خود میرزا حسینعلی نوری تعریف کرده و مهربانی ایرانیان را مدیون نفحات پدرش می داند و می گوید ایرانیان قبل از زمان پدرش در نهایت بغض و عداوت و کینه زندگی می کردند.

حسینعلی روسی
05/27/1392 - 23:46

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در زندان عکا به صراحت دیده میشود که جناب میرزا حسینعلی که چندی پیش به دروغ مدعی نبوت و پیامبری بود هم اینک به مقامی بالاتر رسیده و ادعای خدایی و الوهیت دارد اما همانطور که میدانید هیچ عاقلی این را نمیپذیرد که یک انسان با ضعف هایی که دارد خدایش باشد آن هم انسانی که توان رهایی و خلاصی خود از زندان را ندارد و نمیتواند امور خود را مرتفع کند چه رسد به اینکه بخواهد امور خلق را برطرف کند

بهاییت
05/26/1392 - 18:45

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بهاییان و بابیان و ازلیان باید توجه داشته باشند که این تهمت ها و اهانت ها و نسبت ها را مخالفان بابیت و بهاییت و ازلیت به این جنابان نثار نکرده اند بلکه این مقامات توسط رهبران دو گروه ازلی و بهایی به هم اعطا شده و گفته شده است

بابیت و بهاییت
05/23/1392 - 23:54

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ میرزا حسینعلی نوری که به تازگی از کسوت درویشی و گوشه عزلت بیرون آمده و به دامن پر مهر یحیی صبح ازل بازگشته بود از این احساس حقارتی که داشت عقده ای بر دل داشت تا بتواند برنامه ریزی توطئه ای جدید را شروع کند او با توجه به کتاب بیان و بشارت هایی که درباره ظهور من یظهره الله داده بود ادعای خود را در بهار سال 1280 مطرح نمود.

tanbih
05/23/1392 - 10:16

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب تنبیه النائمین مشهور به رساله ی عمه کتابی است که توسط عزیه خانم خواهر بزرگ صبح ازل نوشته شده و چون او مخالف میرزا بهاء بود، در رد او و برای جواب نامه ی عباس افندی نتبیه النائمین را نوشت.

bahaeiat
05/23/1392 - 03:27

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در جلد سوم کتاب مصابیح هدایت در قسمت شرح حال ناطق اردستانی، شبه ای بی پایه و اساس از او نقل می کند و آن شبهه اینست که امام زمان فرزند امام حسن عسکری علیه السلام نیست که این خود بی سوادی ناطق اردستانی و مولف را نشان می دهد.

بابیت
05/22/1392 - 18:48

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در ایامی که بهاء الله در بغداد بود کینیاز دالگورکی بابیان متواری را با پولی به زیارت کربلا پیش میرزا حسینعلی میفرستد و کم کم جمعیت زیادی دور او جمع شده و ماهیانه دو سه هزار تومن از طرف سفیر روس در ایران برای او فرستاده میشد میرزا حسینعلی نوری با دیدن افراد دور خود به فکر جانشینی باب و در دست گرفتن قدرت از برادرش صبح ازل افتاد .

BAHAEIAT
05/21/1392 - 22:21

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در جلد دوم مصابیح هدایت عده ای از بزرگان بهائیت را نام برده و توضیحاتی در مورد آنها داده است که یکی از آنها مبلغ مشهور بهائیت میرزا گلپایگانی است. آنطور که در این کتاب توضیح می دهد، میرزا گلپایگانی بدست شخصی که بار علمی نداشته است و با بیان چند مسئله ساده که دارای اشکال بوده بهائی شده است که این خود نشان می دهد میرزا گلپایگانی خود فاقد بار علوم اسلامی بوده است.

bahaeiat
05/20/1392 - 22:55

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عزیز الله سلیمانی اردکانی مولف کتاب مصابیح هدایت در این کتاب چند نفر از بزرگان و مبلغان بهائی را نام برده و به تعریف و تمجید از مقامات علمی و عملی و اخلاقی آنان بر آمده و تا توانسته مخالفان آنان را در این کتاب تحقیر نموده است. با خواندن این کتاب متوجه خواهیم شد که نیت نویسنده تعریف کردن از بزرگان بهائیت و تخریب و تحقیر بی مورد و بی منطق مخالفان آنان بوده و قصد نویسنده ترویج حق و حقانیت نبوده است.

استعمار
05/18/1392 - 01:36

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با کنکاشی در آثار صوفیه به این نتیجه میرسیم که ببابیت و شیخیه و بهاییت و صوفیه خصوصا فرقه گنابادیه همه یک نوع ادعا را دارند و آن همان ادعای بابیت علیمحمد باب میباشد اما استعمار برای اینکه همه قدرتش به یکباره همانند باب کشته نشود و از بین نرود آنها را برای آینده ذخیره نمود تا در قالب رکن رابع و قطبیت و مظهریت برای استعمار نقش آفرینی و رعیت جمع آوری نمایند

eghtedarat
05/12/1392 - 16:11

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ کتاب اقتدارات یک سال پس از فوت میرزا حسینعلی نوری چاپ شده و است و اینطور که معلوم است خود او این کتاب را ننوشته و یا لااقل همراه با اصلاح و تجدید نظر دیگران به چاپ رسیده است. در این کتاب بیشتر به دعوای صرفه و مفاهیم مکرره پرداخته و استدلالات در این کتاب بسیار سست و بی پایه است که بعید است از کسی که ادعای پیامبری دارد اینگونه بی پایه کتاب بنویسد.

bab
05/11/1392 - 08:34

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ گویند مسیو نیکولا منشی اول سفارت فرانسه در ایران نویسنده ی کتاب مذاهب ملل متمدنه بوده است، در این کتاب مختصری از عقائد شیعه و ترجمه بیان گنجانده شده است. محتوای این کتاب دارای توهین و توهماتی بر علیه اسلام و مسلمانان است که از این نویسنده ی فرانسوی، بدون سند نوشتن مقداری بعید است، لذا در اینکه این کتاب را مسیو نیکولا نوشته باشد تردید وجود دارد.

صفحه‌ها