تاریخچه

07/06/1392 - 01:41

باب و پیروانش در ابتدای شروع مدعای خود به جنگ هایی علیه مردم و حکومت دست زدند و به قتل و غارت اموال مردم مشغول شدند که نمونه های آن در جنگ قلعه طبرسی و بدشت و زنجان چنانچه در منابع بابی و بهایی ذکر شده میباشد که به دزدی اموال مردم مشغول شدند و برای اینکه در منظر مردم مدعی نیابت و رسالت و الوهیت به دزدی مشهور نشود روش دزدی خود را تغییر میدهد و با صدور دستوراتی به دزدی خود رنگ و لعاب میبخشد .

06/31/1392 - 23:18

آیات الهی همه قطعی الصدور هستند و این از خداوند بدور است که آیه ای را بر پیامبرش نازل کند و بعد از دقائقی بگوید این را حذف کن، چون یا شأنیت و فهم مردم پایین تر از این آیه است و خداوند کار عبث و بیهوده انجام نمی دهد.

بابیت و بهاییت
06/30/1392 - 13:55

خداوند کریم در قرآن ، فرهنگ خبیثه و بدعت آلوده را به درخت ناپاکی تشبیه کرده که از روی زمین برکنده شده و قرار و ثباتی ندارد و استعمار ریشه این شجره خبیثه بدعت گزاری در دین است و شاخ و برگ های آن هم وهابیت و قادیانی و صوفیه و بابیت و بهائیت و فرقه های منشعب از این ها میباشند

بهاییت
06/28/1392 - 04:21

استعمار با علم کردن عروسک های خیمه شب بازی همچون علی محمد باب و حسینعلی بهاء و با ایجاد فرقه های ضاله بابیت و بهاییت توسط این دو مترسک در قرن نوزدهم برای مبارزه با باور بزرگ بین المللی و شیعی یعنی مهدی موعود برخواست . این بندگان جیره خور استعمار بدستور اربابان خود با مدعیاتی پلکانی و مرحله ای از نیابت خاصه گرفته تا قائمیت و مهدویت و سپس بعد از اینکه با حمایت های مالی استعمار افرادی دور آنها جمع میشوند هوای رسالت و نبوت و الوهیت در سرشان پدید می آید

عباس افند
06/20/1392 - 11:09

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از اين عبارت با اندك تعمق مي توان دريافت كه اگر او به اختيار خود اين ادعاي قائميت را كرده باشد اين سخن به صرف سادگي از او سر زده كه تصور نموده است همين قدر كه او حكم اجتناب ملل را نسخ كرد مسيحيان چنان منجذب او مي كردند

مراسلات
06/10/1392 - 16:40

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بله اینطور است که شما عبدالبهاء را بزرگتر از اميرالمؤمنين مي شماريد در صورتي كه نشان و لقب از دولت انگليس كه مخرب عالم بشر است قبول مي نمايد [6] عجب است كه اين حوادث را پسنديده مي دانيد؟!

بهاییت
06/03/1392 - 20:02

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فضل الله مهتدی معروف به صبحی از نزدیکان و مقربان میرزا حسینعلی نوری معروف به بهاء الله موسس و خدا و پیامبرنمای فرقه ضاله بهاییت بود . بهاییان صبحی را به خاطر مقام کتابت آثار بهاء به نام کاتب وحی میشناسند و برایش احترام و جایگاه ویژه ای قائل بودند تا اینکه او از بهاییت رویگردان و به آغوش اسلام بازگشت

بهاییت
05/31/1392 - 13:28

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنا بر آنچه سر عبدالبهاء پیشگوی بزرگ بهایی وصیت و پیشگویی کرده بود که ولایت امر در فرزندان شوقی باقی خواهد ماند این اتفاق نامبارک محقق نشد و این پیشگویی راهی جز به خطا نداشت و ادعای غیب دانی و پیش گویی عباس افندی با مرگ شوقی افندی که فردی عقیم بود فقط در کتاب ها به عنوان خاطره ای مکتوب به جا ماند تا رویای خام برخی مدعیان غیب دانی را به رسوایی تبدیل کند

سر عبدالبهاء
05/31/1392 - 02:37

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ او که چاپلوسی و کاسه لیسی را به خوبی از پدر آموخته بود در کنار روسیه به عرض بندگی به آستان دولت عثمانی هم مشغول بود و برای پادشاه عثمانی نیز دعای بقای دولت و شوکت مینمود اما در این میان رابطه خود با انگلیس را به صورت مخفیانه انجام میداد و برخی دیگر از دول اروپایی از جمله فرانسه هم خواهان بهره برداری از تشکیلات جاسوسی بهاییت برای دولت متبوعشان بودند

بهاییت
05/31/1392 - 01:32

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مختصر و مفیدکه بگویم: اين رويه بابيها به طور اكثر به او متوجه شدند جز كساني كه در نصوص باب رسوخ تامي و در وصايت ازل عقيده ي جاز مي داشتند آنها نگرائيدند بلكه هم مخالفت كردند و در حقيقت مي توان گفت ازلي در مقامي صاف و ساده تر است

کشف الحیل
05/31/1392 - 01:05

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ منظور ما اين بود كه بعضي از مردم گمان دادند كه حضرات در آنجا تبليغاتي كرده و قسمت عمده ي اهالي را به دين خود در آورده اند در حالتي كه در اين مدت شصت سال خدائي اين ميرزا خدا از چهار ديوار خانه ي خودش تجاوز نكرده به قول پسر عميدالاطهاي رشتي در حيفا گفته بود عباس افندي خداي توي خانه خودش است خداي بيرون كه نيست

abdolbaha
05/28/1392 - 17:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالبهاء نویسنده ی کتاب النور الابهی فی مفاوضات عبدالبهاء در این کتاب بسیاری از علی محمد باب و پدر خود میرزا حسینعلی نوری تعریف کرده و مهربانی ایرانیان را مدیون نفحات پدرش می داند و می گوید ایرانیان قبل از زمان پدرش در نهایت بغض و عداوت و کینه زندگی می کردند.

حسینعلی روسی
05/27/1392 - 23:46

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در زندان عکا به صراحت دیده میشود که جناب میرزا حسینعلی که چندی پیش به دروغ مدعی نبوت و پیامبری بود هم اینک به مقامی بالاتر رسیده و ادعای خدایی و الوهیت دارد اما همانطور که میدانید هیچ عاقلی این را نمیپذیرد که یک انسان با ضعف هایی که دارد خدایش باشد آن هم انسانی که توان رهایی و خلاصی خود از زندان را ندارد و نمیتواند امور خود را مرتفع کند چه رسد به اینکه بخواهد امور خلق را برطرف کند

بهاییت
05/26/1392 - 18:45

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بهاییان و بابیان و ازلیان باید توجه داشته باشند که این تهمت ها و اهانت ها و نسبت ها را مخالفان بابیت و بهاییت و ازلیت به این جنابان نثار نکرده اند بلکه این مقامات توسط رهبران دو گروه ازلی و بهایی به هم اعطا شده و گفته شده است

صفحه‌ها