اسناد

صحیح بودن حدیث درب شهر علم و نوشتن کتاب در این زمینه
12/09/1400 - 11:07

غماری حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها» را صحیح می‌داند و پس از نقل حسن دانستن حدیث توسط مناوی می‌گوید: بلکه حدیث صحیح است و در صحت آن شکی نیست، حتی این حدیث صحیح تر از بسیاری از احادیثی است که حکم به صحت آنها شده است که یک کتاب مستقل در این باره نوشتم و در آن توضیح داده‌ام.

ذکر نام علمایی که حدیث درب شهر علم را حسن می دانند
12/09/1400 - 11:05

ملاعلی قاری نظر علماء درباره حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها» را آورده و از ابن‌حجر، سیوطی، علائی و زرکشی ارزش حدیث را حسن می‌دانند.
الاسرار المرفوعه فی الاخبار الموضوعه، ملاعلی قاری، ص139.

دروغ خواندن حدیث درب شهر علم خطاست
12/09/1400 - 11:04

فتنی پس از ذکر کلام علماء درباره حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها» می‌گوید: «هر کسی حکم به کذب این حدیث را داده است، خطا کرده است.»
تذکرة الموضوعات، فتنی، ص96.
مقاله: «پیامبر شهر علم و امیرالمؤمنین درب آن...»

پی بردن به صحت حدیث درب شهر علم
12/09/1400 - 11:04

متقی هندی درباره حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها» می‌نویسد: «حاکم سند این حدیث را صحیح می‌داند و یحیی بن معین هم آن را صحیح می‌داند و ابن‌حجر طرق حدیث را زیاد می‌داند که در نتیجه حدیث را سزاوار نسبت وضع نمی‌داند، بلکه با مخالفت با حاکم و همچنین ابن‌جوزی می‌گوید: این حدیث نه صحیح است و نه کذب؛ ا

حدیث درب شهر علم جعلی نیست
12/09/1400 - 11:00

ابن‌حجر عسقلانی درباره حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها» می‌گوید: «این حدیث طرق کثیری دارد و حداقل حال حدیث این است که اصلی برای آن وجود دارد و سزاوار جعلی دانستن نیست.»
لسان المیزان، ابن حجر، ج2، ص465.

گزارش ابن حجر هیثمی درباره حدیث باب علم
12/01/1400 - 07:16

ابن حجر هیثمی درباره حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها» می‌گوید: برخی در مورد این حدیث می‌گویند که حدیث جعلی است، مثل ابن جوزی و نووی؛ بعضی از محدثین محقق هم می‌گویند که بعد از نووی کسی مانند او آشنا به حدیث نمی‌آید؛ اما حاکم نیشابوری هم طبق معمول مبالغه کرده و گفته روایت صحیح است و بعضی از محققی

حسن دانستن روایت نظر به امیرالمؤمنین توسط ابن حجر هیتمی
12/01/1400 - 07:12

هیثمی درباره حدیث «النظر إلی وجه علی عبادة» می‌گوید: این حدیث با سند طبرانی و حاکم نیشابوری که از ابن مسعود نقل کرده‌اند حسن است.
الصواعق المحرقه، ابن حجر هیتمی، ص108.

متواتر دانستن روایت نظر به امیرالمؤمنین توسط کتانی عالم اهل سنت
12/01/1400 - 07:11

کتانی در کتاب نظم المتناثر درباره حدیث «النظر إلی وجه علی عبادة» گفته: «این حدیث از 11 صحابی با طرق مختلف نقل شده است و این تعداد روایت در نظر جماعت متواتر به حساب می‌آید.»
نظم المتناثر من الحدیث المتواتر، کتانی، ص243.

معنی روایت «نظر به چهره امیرالمؤمنین عبادت است»
12/01/1400 - 07:09

ابن اثیر حدیث «النظر إلی وجه علی عبادة» را اینگونه معنا می‌کند: «هنگامیکه علی نمایان شود و مردم او را ببینند، می‌گویند: لا اله الا الله، این جوان عجب شرافتی دارد، لا اله الا الله، این جوان عجب علمی دارد، لا اله الا الله، این جوان عجب کرامتی دارد، لا اله الا الله، این جوان عجب تقوایی دارد، لا اله

حسن دانستن روایت نظر به امیرالمؤمنین توسط سیوطی
11/30/1400 - 12:50

سیوطی بعد از ذکر حدیث «النظر إلی وجه علی عبادة» از معجم طبرانی و مستدرک حاکم، آن را حسن دانسته و سپس از هشت صحابه در کتاب تاریخ الخلفا و به یازده صحابه در جایی دیگر این حدیث را منتسب می‌داند.
تاریخ الخلفا، سیوطی، ص291.

متواتر دانستن روایت نظر به امیرالمؤمنین توسط فتنی عالم اهل سنت
11/30/1400 - 12:25

فتنی درباره حدیث «النظر إلی وجه علی عبادة» می‌نویسد: «این حدیث از ابوبکر، عثمان، ابن مسعود، ابن عباس، معاذ، جابر، انس، ابوهریره، ثوبان، عمران و عایشه نقل شده است و همه این احادیث را واهی دانسته‌اند.

حسن دانستن روایت نظر به امیرالمؤمنین توسط هیثمی
11/30/1400 - 11:41

هیثمی در مجمع الزوائد چند سند به حدیث «النظر إلی وجه علی عبادة» را ذکر می‌کند و یکی از اسناد طبرانی را صحیح یا حسن می‌شمارد.
مجمع الزوائد، هیثمی، ج9، ص119.
مقاله: «نگاه نمودن به صورت امیرالمؤمنین عبادت است...»

نظر سیوطی درباره حدیث باب علم
11/30/1400 - 10:19

سیوطی درباره حدیث «انا مدینة العلم و علی بابها» می‌گوید: این حدیث در واقع نیکو و حسن است، نه صحیح طبق آنچه حاکم نیشابوری گفته و نه حدیث جعلی مانند آنچه برخی گفته‎‌اند، مثل ابن جوزی و نووی.
تاریخ الخلفا، سیوطی، ص288.

اعتراف سبط بن جوزی به علم و تقوا و زهد و بخشندگی امام جواد (ع)
11/24/1400 - 08:31

سبط بن جوزی در مورد امام جواد (علیه‌السلام) می‌نویسد: «او محمد بن علی بن موسی الرضا، ... بر راه روشن پدرش در علم و تقوا و زهد و بخشندگی بود.»
تذکرة الخواص، سبط بن جوزی، ص259.

صفحه‌ها