إضافة تعليق جديد

من از شما سٶالی دارم ممکن است آن رفاقت برای هدایت شخص بوده شما آن داستان را کامل میدانید عالمی که خود روایات وحلال حرام را مثل کف دست میشناخته آیا نامه‌ی اعمال خود را لکه دار میکند ودیگر اینکه مراقبت از طعام اغلب بخاطر مصرف مال حلال و تزکیه نفس بودن نه مانند این فرقه ها که رسماًًًاز طریق غذا نخوردن به بدن خود صدمه میزنند ‌‌‌‌‌‌ـــ صدمه زدن به خود یک گناه کبیره است چگونه عالمانی مانند کسانی که شما نام بردید مرتکب گناه کبیره میشوند
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Fill in the blank.