اعتقادات

عالم هور قلیا
09/14/1391 - 23:33

از عقايدشيخ احمد احسايي امامت و نقش ائمه در آفرينش است بر اساس انديشه شيخ معصومين در خلقت نقش دارند وي ميگويد خدايتعالي وقتي معصومين، (ع) را خلق کرد، آنان را اذن داد تا موجودات ديگر را بيآفرينند

معاد جسمانی
09/14/1391 - 23:19

شيخ احمد احسائي نقطه نظرات متعددي از خود در مباحث مختلف اعتقادي برجاي گذاشته که برخي از انديشه هاي وي مورد انتقاد و حتي صدور فتواي تکفير ايشان قرار گرفته است

دین و سیاست
09/14/1391 - 17:04

حدود صد و پنجاه سال پیش تفکر جدایی سیاست از دین طرفداران زیادی پیدا کرده بود. رهبران بهائی هم برای اینکه برای خود طرفدارانی جمع کنند ندای جدایی دین از سیاست را سر دادند

حسینعلی نوری
09/14/1391 - 16:29

جالب اینجاست که پیروان بهائیت حسینعلی نوری را پیامبر خدا می دانند نه خود خدا، اما حسینعلی نوری در تاریخ و کتب حرف هایی زده که نمی توانند منکر آن شوند.

مهدي,حجت,قائم
09/14/1391 - 15:37

در این چند قرن اخیر افراد زیادی خود را امام زمان معرفی کردند و چون عده ای پایبند به دین خود نبودند و یا امام زمان خود را نمی شناختند و یا قصد سیاسی داشتند دور آنان جمع و خود را با دست خود گمراه نمودند.

بهائيت و اديان آسماني
09/14/1391 - 02:43

از آنجایكه فرقه بهائیت هیچ نوع نشان و علامت آسمانی و الهی ندارد بلكه بر اثر خواست های نفسانی و شیطانی عده ای شكل گرفته، عقاید و باورهای آنها نیز با اصول ادیان الهی در تضاد و تناقض می باشد.

شيخ احسائي
09/13/1391 - 00:53

ميرزا محمد باقر همداني مؤسس فرقه شيخيه باقريه به برخي علماي شيعه مخالف شيخ احسائي اشاره مي‌کند

تكفير شيخ احمد احسائي
09/13/1391 - 00:33

در قزوين به علت عقيده خاص شيخ در باب معاد جسماني از جانب ملامحمدتقي بَرَغاني، معروف به شهيد ثالث، مورد تکفير قرار گرفت که در پي آن جمعي از علما و بسياري از مردم خود را از شيخ دور کردند

بهشت شيخ احمد
09/12/1391 - 23:56

محمدعلي ميرزا به شيخ گفت كه يك باب بهشت به من بفروش من هزار تومان به تو مي‌دهم كه به قروض خود داده باشي. پس شيخ يك باب بهشت به او فروخت

صفحه‌ها