تقابل عقائد بهائيت با اديان آسماني

  • 1391/09/14 - 02:43
از آنجایكه فرقه بهائیت هیچ نوع نشان و علامت آسمانی و الهی ندارد بلكه بر اثر خواست های نفسانی و شیطانی عده ای شكل گرفته، عقاید و باورهای آنها نیز با اصول ادیان الهی در تضاد و تناقض می باشد.
بهائيت و اديان آسماني

پیش از بیان تفاوت عقاید بهائیت با ادیان توحیدی لازم است، در مورد اصول مشترك و مورد اتفاق ادیان توحیدی و آسمانی مطالبی بیان گردد، تا ویژگیهای ادیان الهی با ادیان ساختگی مانند بهائیت بهتر روشن شود.
ادیان توحیدی كه همان ادیان آسمانی و حقیقی هستند، دارای سه اصل كلی و مشترك می باشند:
1- اعتقاد به خدای یگانه.
2-اعتقاد به زندگی ابدی برای هر فرد انسان در عالم آخرت و دریافت پاداش و كیفر اعمال كه در این جهان انجام داده است
3-اعتقاد به بعثت پیامبران از طرف خدای متعال برای هدایت بشر بسوی كمال نهائی و سعادت دنیاو آخرت.
بنابراین توحید و نبوت و معاد، اساس و ركن ادیان آسمانی را تشكیل داده و از ویژگی های آنها به حساب می آید. البته ممكن است بر اثر اعمال سلیقه ها و اغراض فردی و گروهی تحریفات در برخی از ادیان توحیدی بوجود آمده باشد. مانند اعتقاد به تثلیث مسیحی كه با توحید در تضاد است هر چند مسیحیان در صدد توجیه آن برآمده اند.
از آنجایكه فرقه بهائیت هیچ نوع نشان و علامت آسمانی و الهی ندارد بلكه بر اثر خواست های نفسانی و شیطانی عده ای شكل گرفته، عقاید و باورهای آنها نیز با اصول ادیان الهی در تضاد و تناقض می باشد. توحید كه از اصول بنیادی و اساسی اسلام و ادیان توحیدی می باشد، نه تنها در آیین بهائیت مورد اشاره و تاكید قرار نگرفته بلكه رهبر و بنیانگذار این فرقه میرزا حسینعلی ادعای الوهیت نموده و به شرك گرفتار آمده است، او به صراحت در كتاب «مبین ص 293 می گوید:«ای خدائی كه برای خود آفریده ای مسلمانان نگذاشتند كه این خدا نظری به دوستان خود كه بهائیان می باشد بیاندازد.» در كتاب اقدس ص 77 می گوید:«گوش فرا دهید ای جماعت بهائیان كه خدای شما از زندان بزرگ پیام می دهد كه نیست خدائی جز من توانا و متكبر و خودپسند.» و همچنین خطاب به ارامنه می گوید: ای جماعت عیسویان آن خدائی را كه شما او را خدای پدر میخوانید آمده است، با مجد اعظم در بین امم، پس متوجه او باشید.» در كتاب مبین ص 289 می نویسد: گوش دار كه از مصدر بالا بر زمین محنت و ابتلا این وحی نازل شد كه نیست خدایی مگر من تنها كه در زندان بدست بندگان ظالم خود گرفتارم.»]
حسینعلی بهاء در مجموع گفتارش توحید، معاد و نبوت را كاملاً انكار نموده است. بنابراین آئین بهائی هیچ نوع مشابهت با ادیان توحیدی نداردو ساخته و پرداخته دشمنان اسلام و خصوصاً روسیه می باشد كه به قصد ضربه زدن به اسلام به وجود آمده است.
بنابراین بهائیت با اصلی ترین اصول ادیان الهی كه توحید می باشد، مخالف است و بندگان خدا را برخلاف دعوت تمام انبیاء الهی به اطاعت و خشوع از خودشان یعنی میرزا علی محمد باب و حسینعلی بهاء دعوت می كند، حسینعلی بهاء می گوید: به تحقیق ظاهر شده است محبوب عالمین و مقصود عارفین و معبود اهل آسمانها و زمین و محل سجده و سجود اولین و آخرین.
انكار قیامت:
قیامت كه یكی از اصول مسلم ادیان توحیدی بوده و بر آن تاكید شده است، از نگاه میرزا علی محمد باب موهوم و دروغ پنداشته شده و از دیدگاه حسینعلی بهاء واقع شده است و در كتاب لوح اقدس می گوید: به تحقیق قیامت برپا شد و اسرافیل هم در صور دمید و منادی هم ندا داد. و زمین هم به ظهور من متزلزل شد و كوه ها هم به ظهور من مانند پنبه زده شد و آسمانها هم پیچیده شد. و بهشت هم در طرف راست قرار داده شد. و آتش هم باشتعال درآمد باز هم انكار می كند.
بعد می گوید: ای جماعت بهائیان گوارا باد شما را این بهشت كه بقاء جمال من است و همچنین در جای دیگر می گوید: بگو به مردم كه قیامت برپا شد و گذشت. قیامت تمام شد قیامت و صاحب قیامت كه من باشم آمد و زلزله زمین تمام شد و اگر كسی بگوید كه بهشت كو و كجاست آتش دوزخ، پس ای جماعت بهائیان جواب مردم را بگوئید كه قیامت عبارت از ظهور میرزا حسینعلی است و بهشت دیدن روی میرزا حسینعلی است، آتش دوزخ همان جان توست. در صورتیكه ایمان به حسینعلی نیاورده باشید. از آنچه گذشت به خوبی استفاده می شود كه مفهوم قیامت از دیدگاه آنها با مفهوم قیامت از دیدگاه ادیان آسمانی كاملاً متفاوت است، قیامت از نظر آنها در همین دنیا واقع شده و اتفاق افتاده است. و قیامت بعد از مرگ را قبول ندارند. آنچه در یك جمع بندی می توان گفت: این است كه حسینعلی بهاء در مجموع گفتارش توحید، معاد و نبوت را كاملاً انكار نموده است. بنابراین آئین بهائی هیچ نوع مشابهت با ادیان توحیدی نداردو ساخته و پرداخته دشمنان اسلام  خصوصاً روسیه می باشد كه به قصد ضربه زدن به اسلام به وجود آمده است.

معرفی منابع جهت مطالعه بیشتر:
1-بهائیت در ایران،‌ دكتر سید سعید زاهد زاهدی
2-انشعاب در بهائیت، اسماعیل رائین

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

پي نوشت:

1- كتاب مبين

2- كتاب اقدس

 

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.