ادعای حسینعلی نوری بدون معجزه

  • 1391/09/22 - 21:58
یکی از نشانه های پیامبران معجزه است و ما در طول تاریخ داریم که پیامبران الهی پس از ادعا کارهای خارق العاده ای کردند تا توانستند ثابت کنند که فرستاده ی خداوند متعال هستند.
hosseinali

ادعای نبوت و پیامبری به معنای ادعای نزول وحی و گفتگو با خداوند است و واضح است که این ادعا از سوی حس و تجربیات قابل اثبات نبوده ،پس اگر پیامبری راست می گوید واجب است باید با نیروی ما فوق طبیعت با خداوند متعال در ارتباط باشد و لذا بتواند با کمک و یاری خداوند از نیروی بی انتهای او،کارهای فوق العادی که بقیه انسانها از انجام آن عاجز و ناتوان هستند انجام داده و این همان معجزه و براساس منطق است و هر گاه کسی ادعای نبوت و پیامبری کرد مردم از او انتظار معجزه و کارهای خارق العاده دارند.
حال ممکن است کسی از خود سوال کند که از کجا فرق معجزه و سحر را تشخیص دهیم .ما در اینجا به فرق های معجزه و سحر می پردازیم:
1-معجزه به تعلیم نیاز ندارد ولی سحر و امثال آن در گرو تعلیم است .
2-معجزه معارضه ندارد ولی سحر و امثال آن قابل معارضه هستند.
3-پیامبران با معجزه دنبال اهداف عالی اند بر خلاف ساحر که با سحرش به دنبال شهرت و مال و غیره است.
4-معجزه محدودیت مشخصی ندارد اما سحر درمحدودیت است.
حضرت نوح علیه السلام پیشگویی سیل و طوفان را کرده بود و پس از آن سیل عظیم هر کس با پیامبر خدا بود زنده ماند و رستگار شد.حضرت ابراهیم علیه السلام را در آتش انداختند و نه تنها نسوخت بلکه آن آتش بزرگ تبدیل به گلستان شد.عصای حضرت موسی علیه السلام هم که معروف است،حتی ساحران آن زمان که بهترین ساحران بودند توان مقابله با آن را نداشته،پی به معجزه بودن آن برده بودند و سر تعظیم فرود آوردند.حضرت عیسی علیه السلام مرده زنده می کرد و مریض شفا می داد که این کار از هیچیک از جادوگران بر نمی آید.پیامبر گرامی اسلام هم ماه را به دو نیم کرده ،مرده زنده کرده و درخت با اذن ایشان ریشه از جا کنده و شروع به حرکت کرده است. حال اثری از این معجزات باقی نمانده و تمام آنها برای انسان های زمان خودش بوده است.اما پیامبر اسلام حضرت محمد صل الله علیه معجزه جاودان هم داشته که قرآن است و تا روز قیامت باقیست و مبارز می طلبد.قرآن از ما انسانها خواسته تا یک آیه مثل آن بیاوریم البته اگر می توانیم،با اینکه انسان های زیادی به مبارزه پرداختند اما نتوانستند حتی یک آیه مانند قرآن بیاورند و این خود چیزی جز معجزه نیست .
حال سوال می شود که حسینعلی نوری که خود را پیامبر خوانده چرا معجزه ای نیاورده است ؟
آیا صلاح ندیده یا توانائیش را نداشته است ؟
مگر معجزه سیره ی تمام انبیاء نیست ؟
پس چرا به سیره ی انبیاء عمل نکرد؟
اگر کسی از او می خواست تا معجزه ای بیاورد جوابش را چه می داد؟
نکند حرفهای به ظاهر زیبایی را که هر کس می تواند بگوید و از لحاظ عقل و منطق پر اشتباه است را معجزه نامیده؟

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.