صبحی منصور

قرآن ناطق مبین و مفسر قران صامت
02/26/1401 - 07:58

صبحی منصور (از مروجان فرقه اهل سنت قرآنیان) مدعی است که با توجه به آیات قرآن، تنها قرآن راه مستقیم است و در نتیجه احادیث پیامبر، مسیری ناصحیح است. این در حالی است که آیات قرآن بر این اعتقاد، خط بطلان می‌کشد.

نقد بر نظریه احمد صبحی منصور در زمینه انکارحجیت حدیث
12/12/1400 - 08:05

احمد صبحی منصور از قرآنيون معاصر، با استناد به برخی از آيات قرآن تلاش مي‌ کند جايگاه پيامبر (ص) را در غير از شأن ابلاغ نپذیرد و کارکرد سنت را در تمامی حوزه‌ های دينی، از اعتبار ساقط کند. در پاسخ باید بگوییم که بر اساس آیات قرآن یکی از شئون مهم پیامبر خدا (ص) تبیین قرآن است که به گفته برخی مفسران، این آیات بر حجیت قول رسول خدا (ص) دلالت دارد.

نقد صبحی منصور
12/12/1400 - 08:02

احمد صبحی منصور از قرآنيون معاصر، با استناد به برخی از آيات قرآن تلاش می‌ کند جايگاه پيامبر (ص) را در غير از شأن ابلاغ نپذیرد و کارکرد سنت را در تمامی حوزه‌های دينی، از اعتبار ساقط کند؛ پاسخ این است که بر اساس آیات قرآن یکی از شئون مهم پیامبر خدا (ص) تبیین قرآن است که به گفته برخی مفسران، این آیات بر حجیت قول رسول خدا (ص) دلالت دارد.

نقد نظریه صبحی منصور در بحث عدم حجیت سنت
11/20/1400 - 09:14

یکی از جریان‌های حدیثی معاصر اهل سنت که در فضای تحولات فکری و فرهنگی دنیای جدید، در میان طبقات تحصیل کرده نفوذ کرده است، جریان اهل قرآن یا قرآنیون اهل سنت است که با قرآن‌بسندگی در دین و نفی حجیت سنت، سعی در انکار جایگاه سنت در شناخت دین را دارد. در مقابل می‌توان گفت این اعتقاد، یک برداشت شخصی و ذوقی است که هیچ مبنایی ندارد.

نقد دیدگاه قرآن بسندگی
09/20/1400 - 19:09

قرآنیون برآنند اگر کتاب الهی برای هدایت بشر آمده است، شرط بدیهی و عقلی برای حصول این هدف آن است که بشر بتواند مطالب آن را دریابد و راه هدایت را از طریق آن کشف کند. حال اگر این کتاب الهی قابل فهم و درک نباشد، نقض غرض می‌شود. اما عقل حکم می‌کند که در فهم سخن گوینده، به سخنان دیگرش نیز باید مراجعه کرد.

نقد دیدگاه قرآنبسندگی
09/17/1400 - 07:27

حديث، بعد از قرآن دومين منبع استنباط احکام نزد شيعه و اهل سنت بوده و بسياري از احکام فقهي که توسط پيامبر اکرم (ص) تشريع شده، در قالب احاديث و روايات به ما رسيده است. اما عده‌ای فقط قرآن را تنها منبع و مصدر تشریع دین می‎‌دانند، مانند فرقه قرآنیون که فقط قرآن را حجت می‌دانند و سنت را انکار می‌کنند.

نقد نظریه قرآن بسندگی احمد صبحی منصور
09/16/1400 - 08:11

احمد صبحی منصور در ردیف قرآنیون معاصر و تأثیرگذار در این عرصه به شمار می‌آید که قرآن بسندگی، مبنای اصلی گرایشات آنها محسوب می‌شود. ایشان با استناد به برخی از آیات قرآن تلاش می‌کند تا جایگاه پیامبر (ص) در غیر از شأن ابلاغ و نیز کارکرد سنت را در تمامی حوزه‌های دینی، از اعتبار ساقط کند.

02/03/1396 - 11:17

قرآنیون جریانی هستند که فقط قرآن را قبول دارند و برای سنت ارزشی قائل نیستند. علمای اسلام در پاسخ آن‌ها می‌گویند: قرآن فقط اصول کلی و بنیادهای دین و احکام را بیان کرده است و تفصیل و کیفیت آن را برعهده پیامبر گذارده است. مثلاً اصل نماز، روزه، زکات، و ... را بیان فرموده، اما کیفیت و کمّیت انجام آن را به رسول خدا واگذار کرده است.