جسمانیت خداوند

02/23/1397 - 17:55

ابن بطوطه در مورد ابن‌تیمیه می‌گوید: وی در علوم و فنون مختلفی اظهار نظر می‌کرد در حالیکه اختلال ذهنی و مشکل عقلی داشت... روزی در جلسه درس ابن‌تیمیه شنیدم که می‌گفت: همانگونه که من از منبر پایین می‌آیم خداوند نیز از آسمان به زمین می‌آید.

02/22/1397 - 15:55

سبکی درباره پیامدهای ناگوار پیروی از ابن‌تیمیه می‌گوید: ابن‌تیمیه ضررهای سهمگین و جبران ناپذیری را بر مِزی، ذهبی، بِرزالی و پیروان خود وارد ساخته است و آنان را به ارتکاب اشتباهات بزرگی وا داشته و در گرداب کارهای زشت و حفره‌های آتش فرو برده است.

01/05/1397 - 16:31

همان‌گونه که در این دنیا ما می‌توانیم از روی علامات و نشانه‌ها به وجود خداوند پی ببریم در عوالم ماقبل و ما بعد نیز چنین خواهد بود.

01/03/1397 - 12:20

عبارت «لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ» نشان از آن دارد که خداوند بشر نیست، بلکه او خالق بشر است و از این‌رو تعلقات بشری در ذات او راه ندارد. احساسات و عواطف، خنده و ... همه از مشخصات موجودات مادی است. اما هیچ‌کدام از آن‌ها در ذات اقدس الهی راه ندارد، چراکه وجود او منزه از امور مادی است.

09/11/1396 - 15:34

برخی از چاپلوسان در مورد ارزش و صحت روایات مندرج در صحیحین آورده‌اند که اگر کسی سوگند یاد کند که آنچه در دو کتاب بخاری و مسلم آمده سخنان پیامبر (ص) می‌باشد و در غیر این صورت همسرم بر من طلاق است، به اجماع علمای اسلام سخن صحیحی گفته و کفاره شکستن سوگند بر او نیست.

09/11/1396 - 13:55

وهابیت و ایادی آن در مباحث علمی و روایی راه هر گونه نقد بر کتب صحیحین را بسته و از این رو مجبورند چشم و گوش بسته مطالب آن را حتی اگر غیر عقلایی باشد را بپذیرند.

09/10/1396 - 14:23

وهابیت اعتقادات سست و بی پایه خود را از صحاح سته و بیشتر از کتب صحیح بخاری و صحیح مسلم می‌گیرند که معتقد به جسمانیت خداوند هستند.

09/09/1396 - 18:51

تمسک تنها به ظاهر قرآن گاه موجب عدم کشف حقیقت می‌شود کانند آنجا که خداوند را در عرش فرش کرده و آن را دارای اندازه و حدود بدانیم. سبحان الله

09/08/1396 - 14:37

با توجه به اینکه مسلم نیشابوری در کتاب خود که نام «صحیح» را نیز بر آن گذاشته است، بابی را تحت عنوان «اثبات روئیت خداوند» آورده راهی برای توجیه و یا تاویل روایات مربوط به جسمانیت خداوند که در کتب ایشان آمده باقی نمی‌ماند.

09/08/1396 - 11:32

وهابیت که با توجه به کتب مورد قبولشان در مبحث خداشناسی معتقد به جسمانیت خداوند هستند برای اینکه در مقابل استدلالات و براهین شیعیان راه گریزی برای خود داشته باشند با تدلیس در روایات شیعیان اعتقاد به جسمانیت خداوند را به شیعیان نیز نسبت داده‌اند.

09/07/1396 - 15:40

بخاری و امثال آن که تنها به ظاهر قرآن تمسک می‌کنند از آیه «یوم یکشف عن ساق» برای خداوند اندام و به صورت خاص، ساق پا را برداشت نمودند که قائل شدن به جسمانیت خداوند می‌انجامد و حال آنکه ذات ربوبی عاری از این گونه موارد است.

09/07/1396 - 12:43

در کتاب بخاری که مورد قبول وهابیت می‌باشد از گلاویز شدن با خداوند روایاتی وارد شده که با ذات مقدس ربوبی در تعارض است و از آن به خداوند پناه می‌بریم

09/05/1396 - 11:45

وجود روایاتی که برای خداوند اعضا و جوارحی مانند بدن انسان را ترسیم می‌کند در واقع به جسمانی بودن خداوند می‌انجامد و از این رو صحیح نمی‌باشند.

09/05/1396 - 10:22

برتر دانستن بینایی خداوند در مقایسه با دجال که فقط با یک چشم قادر بر بینایی است و از دیدن با دو چشم به جهت کوری محروم است در واقع قائل شدن با جسمانیت خداوند است.

صفحه‌ها