ایمان

08/28/1397 - 22:24

بنابر آمار سازمان های جهانی بیشترین مصرف مواد مخدر و دارو های آرام بخش مربوط به کشور های مسیحی نشین است.

06/01/1397 - 23:00

اعتقاد و نظریه مفسران اسلامی این است که با شهادت و اقرار به وحدانیت خداوند و پذیرش رسالت پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه وآله) اولین مرحله از مسلمانی محقق شده است و خون، مال و آبرو و ناموس چنین شخصی باید محترم دانسته شود و البته ایمان مرحله بالاتر از آن و شامل تصدیق قلبی است.

04/11/1397 - 12:27

آنچه از فضائل حضرت علی (علیه‌السلام) نقل شده، قابل شمارش نیست و احدی نمی‌تواند آن را انکار کند و اگر کسی بخواهد آن را حساب کند اولاً: در افکار و اذهان انسانهای عادی نمی‌گنجد و ثانیاً: بسیار سخت و دشوار و و در عین حال طاقت فرسا و غیر قابل جمع آوری است.

02/25/1397 - 00:55

ذهبی در نامه‌ی شدید اللحنی که به استاد خود ابن‌تیمیه نوشته است، در ایمان وی تردی کرده است و پیروان او را سبک مغز، کودن و دروغگو معرفی کرده است. در قسمتی از این نامه آمده است: «ای شکست خورده! هر کس از تو پیروی کند، خود را در معرض کفر و فروپاشی دینش قرار داده است.»

02/22/1397 - 10:08

وهابیت بر خلافت آیات و روایات در اسلام اشخاص شک می‌کنند. چنانکه حتی اسلام یک زن آمریکایی که در آمریکا اسلام آورده است را نمی‌پذیرند. مفتی وهابی مدعی است باید اسلام آن زن مورد پرس و جو قرار گیرد.

01/04/1397 - 16:08

وهابیت با یکی قرار دادن اسلام و ایمان، تنها زمانی شخصی را مسلمان می‌دانند که مومن نیز باشد. این دیدگاه مخالف آیات قرآن است و از سوی دیگر نیز بدون ملاک و میزان بیان شده است. چرا که ایمان امری باطنی است و از سوی وهابیت باید برای شناخت آن، ملاک معرفی گردد.

10/25/1396 - 18:23

عالمان بزرگ اسلام در موضوع ایمان و کفر با احتیاط عمل می‌کنند و ایمان را تصدیق به زبان و قلب می‌دانند به همین جهت مرتکب کبیره را تکفیر نمی‌کنند. اما وهابیت ایمان را به زبان و قلب و عمل می‌دانند.بنابراین اشخاص زیادی را تکفیر می‌کنند.

10/24/1396 - 12:10

دیدگاه خوارج و وهابیت در موضوع ایمان و کفر بسیار نزدیک است. خوارج و وهابیت ایمان را تصدیق به زبان و قلب و عمل می دانند از این جهت اگر مسلمانی گناهی مرتکب شود او را کافر می پندارند.

08/09/1395 - 20:51

پیامبر اکرم (ص) فرمود: قسم به کسی که جانم به دست اوست، ایمان ندارد به من، مگر این که مرا، از فرزند و پدر و مادرش بیشتر دوست داشته باشد» خلیفه‌ی دوم گفت: یا رسول الله (ص) من تو را به جز خودم، از هر چیزی بیشتر دوست دارم. پیامبر (ص) فرمود: بلکه باید من را از خودت نیز بیشتر دوست داشته باشی تا مومن به حساب آیی!

03/03/1394 - 19:44

هنگامی که امیرالمومنین (علیه السلام) روانه جنگ با عمر بن عبدود شد، پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «تمام ایمان در برابر تمام شرک قرار گرفت». قندوزی حنفی در ینابیع الموده آورده است: «ضربت علی (علیه السلام) در جنگ خندق، برترین اعمال امّت من تا روز قیامت است». قاضی عضد الدین ایجی در کتاب «المواقف» در مقایسه فضایل امیرالمومنین (علیه السلام)...