جایگاه زن در بهائیت

  • 1401/08/01 - 15:39
شعار تساوی زن و مرد برای زنان بهائی، حاصلی جز تبعیض و بهره کشی تبلیغاتی ندارد، اما در عین حال برای فرقه و تشکیلات بهائیت نان و آب خوبی در ترویج و توسعه بهائی گری دارد.
تساوی زن و مرد, تبلیغ بهائیت, تعالیم بدیع بهائیت

.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ فرقه بهائیت برای رسیدن به مطامع خود از شعار برابری زن و مرد استفاده ابزاری می کند. هرچند فرقه بهائیت شعار آزادی و برابری زنان و مردان را ابزاری برای پیشرفت خود می داند، اما پیشوایان بهائی از اساس، جنس و خلقت زن را پست تر از مرد می دانستند؛ چنان که عبدالبهاء گفته است: «هرچند نساء با رجال در استعداد و قواء شریک اند، ولی شبهه ای نيست كه رجال اقدمند و اقوی، حتّی در حيوانات...»(1)

مواردی نظیر برتر دانستن ذاتی جنس مرد از زن، تقسیم ناعادلانه ارث و محرومیت زنان از عمده دارایی شوهر و پدر (2) و یا محرومیت زنان از تصدی بالاترین مناصب رهبری بهائیت (3) و مواردی از این قبیل، همگی نشان از پوچی شعار تساوی زن و مرد در این فرقه دارد.

لذا هرچند شعار تساوی زن و مرد برای زنان بهائی، حاصلی جز تبعیض و بهره کشی تبلیغاتی نداشته باشد، اما برای فرقه و تشکیلات بهائیت نان و آب خوبی در ترویج و توسعه بهائی گری دارد.

پی‌نوشت:
(1). احمد زرقانی، بدائع الآثار، نسخه الکترونیکی، ج 1، ص 153.
(2). حسینعلی نوری، اقدس، نسخه الکترونیکی، ص 23، بند 25.
(3). اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، بی جا: مؤسسه ملّی مطبوعات امری، 134 بدیع، ص 219.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.