تناقضات احمدالحسن در مسئله فقهی

  • 1397/07/11 - 07:26
احمدالحسن در تناقضی آشکار می‌گوید: با افتادن مردار نجس در چاه با تغییر اوصافش نجس می‌شود و برای وزغ مرده در آب چاه باید 30 تا 70 لیتر آب کشید. وی در صفحات بعدی همین کتاب می‌گوید: از جمله حیواناتی که مردارشان نجس نیست وزغ است. حال آیا وزغ طبق قول احمدخان مردارش نجس است یا نه؟

آقای یونس احمدی پیام داد، چرا اینقدر عناد دارید نسبت به اهلبیت (علیهم‌ السلام)؟! جواب دادم، عناد؟! با اهل بیت؟! گفت: بله؛ همین مطالبی که در پیج در مورد احمد الحسن می‌گذارید؛ گفتم؛ شما اول برادری احمد الحسن را اثبات کنید بعد ادعای ارث برای ایشان کنید. آیا شما کسی را حجت می‌دانید که در کتب او اشکالات متعدد وجود دارد؟
یونس گفت: اشکال! يک نمونه بیارید!؟
قبل از هر چیزی باید بگویم؛ اشکالات به احمدالحسن هم در احکام و هم در عقاید وجود دارد که به عنوان نمونه یکی از تناقضات وی در احکام را برای شما می‌آورم؛
ایشان در شرایع الاسلام می‌گوید: با افتادن مردار نجس در چاه با تغییر اوصافش نجس می‌شود. در ادامه می‌گوید: برای وزغ مرده در آب چاه باید 30 تا 70 لیتر آب کشید.[1]

وی در چند صفحه بعد همین کتاب می‌گوید: مردارها نجس نیستند مگر آن چیزی که نفس سائله دارد. از جمله حیواناتی که مردارشان نجس نیست وزغ است.[2]


حال آیا وزغ طبق قول احمد، مردارش نجس است یا نه؟ این تناقض را چگونه جواب می‌دهید؟

پی‌نوشت:

[1]. شرایع الاسلام، احمدالحسن، نشر انصار امام مهدی، بی‌تا، بی‌جا، ص 10.
[2]. همان، ص 42.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.