کتاب مقدس و نخستین زائر قبر عیسی مسیح

  • 1395/05/18 - 19:38
کتاب مقدس مسیحیت مملو از خطا، اشتباه، اختلاف و تناقض است. موضوع زیارت قبر ادعایی عیسی مسیح و نخستین زائر قبر مسیح یکی از موضوعاتی است در کتاب مقدس و اناجیل به نحوی به آن پرداخته شده است که انسان عاقل را در مقام عمل و پیروی از این کتاب در شک و تردید قرار می‌دهد.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بی‌شک کتاب هر دینی باارزش‌ترین و معتبرترین منبع برای شناخت آن دین است. کتاب مقدس مسیحیت نیز در بین جوامع مسیحی ارزش بسیار بالایی دارد؛ به‌گونه‌ای که در حل مسائل روز و احکام مربوط به زندگی دنیوی و اخروی آن را حجت قرار داده و از آن پیروی می‌کنند. با این حال وجود اختلافات و تناقضات فاحش و فراوان در این کتاب، پیروی بی‌چون و چرا از آن را در هاله‌ای از ابهام فروبرده و دین مسیحیت را دینی تحریف‌شده و غیر ایمن برای سعادت بشر معرفی می‌کند.

یکی از موارد اختلافی موجود در کتاب مقدس، مربوط به اولین شخص یا اشخاصی است که به زیارت قبر عیسی مسیح شتافته‌اند. البته ازآنجاکه مسلمانان به حق کشته شدن عیسی مسیح را نپذیرفته‌اند لذا وجود قبر را نیز برای او انکار می‌کنند؛ اما بر طبق ادعای مسیحیت انحرافی که قائل به کشته شدن عیسی مسیح است باید دید که اولین شخصی که زائر قبر او بوده است کیست؟

یوحنا در انجیل خود اولین زائر قبر عیسی مسیح را مریم مجدلیه دانسته و کلام او تصریح دارد که وی به‌تنهایی به زیارت قبر عیسی مسیح شتافته است: «بامدادان در اوّل هفته، وقتی‌که هنوز تاریک بود، مریم مَجْدَلیّه به سر قبر آمد و دید که سنگ از قبر برداشته‌شده است.» [1] بر طبق این روایت در ابتدا مریم مجدلیه به‌تنهایی برای زیارت قبر عیسی مسیح رفته است؛ اما سؤال اینجاست که آیا اناجیل دیگر نیز این روایت را تأیید می‌کنند یا اینکه روایت دیگری نقل کرده‌اند.

متی نویسنده‌ی یکی دیگر از اناجیل برخلاف یوحنا مریم مجدلیه را در زیارت قبر ادعایی عیسی مسیح تنها ندانسته و معتقد است مریم دیگری نیز به همراه او بوده است: «و بعد از سَبَّت، هنگام فجرِ روز اوّل هفته، مریم مَجْدَلیّه و مریم دیگر به جهت دیدن قبر آمدند.» [2] آری این آیه انجیل متی علاوه بر اینکه صحت روایت یوحنا را نقض می‌کند این نکته را می‌فهماند که نویسندگان اناجیل معرفت درستی نسبت به شخصیت‌ها و حوادث مهم تاریخ مسیحیت نداشته‌اند؛ چراکه متی حتی نمی‌داند آن مریم دیگری که همراه مریم مجدلیه به زیارت قبر عیسی مسیح شتافته، چه کسی بوده است.

مرقس یکی دیگر از نویسندگان اناجیل نظری برخلاف یوحنا و متی ارائه داده است. وی نخستین زائر قبر عیسی مسیح را نه مانند یوحنا یک نفر و نه مانند متی دو نفر می‌داند بلکه او معتقد است علاوه بر مریم مجدلیه و مریم مادر یعقوب، سالومه نیز همراه آنان بوده است: «پس چون سَبَّت گذشته بود، مریم مجدلیّه و مریم مادر یعقوب و سالومه حنوط خریده، آمدند تا او را تدهین کنند.»[3] اگرچه شاید از این روایت فهمید که مریم نامی که متی از او نام‌برده همان مریم مادر یعقوب است، اما با این حال او زائرین را سه نفر دانسته و از این نظری متفاوت و مخالف با رأی متی و یوحنا ارائه داده است.

لوقا نیز به کلی از نام بردن زائرین قبر عیسی مسیح سر باز زده و بیان داشته که همان زنانی که در عقب عیسی مسیح از جلیل آمده بوده‌اند [4] به همراهی بعضی دیگر، به زیارت قبر مسیح رفته‌اند: «پس در روز اوّل هفته، هنگام سپیده صبح، حنوطی را که درست کرده بودند با خود برداشته، به سر قبر آمدند و بعضی دیگران همراه ایشان.» [5] مسیحیان این روایت را به هرگونه که بخواهند تفسیر کنند، بر فرض اگر موافق یکی از اناجیل نیز بود به‌یقین با روایت دو انجیل دیگر اختلاف خواهد داشت.

یک حادثه‌ی مهم تاریخی که بنیان مسیحیت کنونی و انحرافی نیز بر آن استوار است، به چهار گونه‌ی متفاوت در چهار انجیل موردقبول مسیحیان روایت‌شده است. به‌راستی کدام عاقلی می‌تواند چنین کتابی را کتاب هدایت بداند؟ اگر از یک فرد مسیحی بپرسیم که اولین زائر قبر عیسی مسیح چه کسی بوده است، چه پاسخی ارائه خواهد داد؟ دینی که کتاب مقدس این‌چنینی دارد، آیا می‌تواند هدایتگر بشر در ناملایمات روزگار باشد؟

پی‌نوشت:
[1]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، یوحنا 20: 1.
[2]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، متی 28: 1.
[3]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، مرقس 16: 1.
[4]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، لوقا 23: 55 و 56.
[5]. ترجمه‌ی قدیم کتاب مقدس، لوقا 24: 1.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.