افزودن نظر جدید

با درود فراوان پیش از این نیز اشاره کردم به جوامع اروپایی مانند کشورهای دانمارک و سوییس میانگین سن افراد دچار افزایش بوده و جمعیت جوانان رو به نابودی است. اتفاقا در جای دیگر دو جامعه شرق و غرب را با هم مقایسه کرده اند. برای مثال علاقه غربیان به نگهداری سگ در عین حال در کنار خانواده بودن در جوامع شرق. کشورهای صنعتی و مدرن به عنوان مثال آلمان رشد منفی دارند. در این کشورها به علت ظهور جریانات فمنیستی و عدم بارداری به دلیل آسودگی و راحتی هست و خانواده ها ترجیح میدهند فرزندان کمتری داشته باشند برای تفریح در برخی کشورهای اسکاندیناوی هم شاهد از هم پاشیده شدن ازدواج ها بودیم. اما همراه مدیریت درست این گونه کشورها کیفیت بر کمیت ترجیح داده می شود. کشورهای شرق و یا ایران جمعیت جوان بسیاری دارند و تبلیغ بیش از حد بچه داری اصلا مفید نیست. تعادل جمعیت در کشور مهم است. اروپا بدلیل رشد پیری تشویق بچه داری می کند ولی انطور که می گویند ایران بدلیل مبارزه با بی عدالتی!! در مسیحیت هم ازدواج پلید نیست چون انها رشد منفی دارند شما این را به دین ربط دادید. دوما کشوری باید تبلیغ جمعیت کند که وضعیت آشفته و فرهنگ نادرست در آن جاری نباشد. به علت منابع کم در اروپا رشد زیاد جمعیت گران تمام میشود برای این قاره. به همین دلایل دست به استعمار زدند. رشد جمعیت خوب است اما نه برای هر کشوری و نه برای هر دلیلی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.