افزودن نظر جدید

اما درباره خشونت، عرض کنم: مسیحیان معتقدند که مسیح پسر خدا و یکی از اقنوم‌های 3 گانه است (پدر، پسر، روح القدس) اما شما کتاب یوشع در عهد قدیم را بخوانید از اول تا آخر کشتار و قتل و شمشیر است. به دستور چه کسی؟ به دستور خدای پدر. یعنی خدای شما و پیامبرانی که شما به آنان اعتقاد دارید اغلب اهل شمشیر و کشتار بودند (از دید ما کار آنها درست بود) اما شما چه میکنید؟ هزار بهانه میآورید تا حقیقت را انکار کنید. میگویید آن کشتارها برای قبلاً بوده! ما به شما پاسخ میدهیم بله! کسی که دیروز یک انسان کشته، امروز نمیتواند ادعا کند که "من خیلی مهربان هستم و اعتقادی به خون ریختن دارم"! مسیح (اقنوم دوم خدا در اعتقاد مسیحیت) در گذشته خیلی‌ها را کشت و اهل شمشیر را ستایش کرد. خدایی که شما به آن اعتقاد دارید بیش از هر دین دیگری، کشتار کرده. امروز شما نمیتوانید دم از مهربانی بزنید.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.