افزودن نظر جدید

هر مسیحی و مطلقا هر غیرمسلمانی که بر فطرت باشد و در نام خداوند، خود را از شریر حفظ کرده باشد، یقیناً به طریقت اسلام هدایت خواهد شد. مسیح هیچ گاه بر صلیب کشیده نشد. هیچ گاه پسر خدا نبود. این‌ها دروغ‌هایی است که شیطان بر زبان آورد و سران کلیسا غالبا رهرو شیطان هستند. خداوند به شما فیض و نور عطا کند. در نام بابرکت و پرجلالِ خداوندی. شما را به طریقت اسلام دعوت میکنم. در غیر این صورت باید منتظر باشید تا بر حکم خداوندی درباره شما اجرا شود.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.