افزودن نظر جدید

سلام من به شما پیشنهاد میکنم که از خودتون بپرسید چه کسانی از مسلمانان اسلام رو ول کردند و سمت مسیحیت رفتند؟ مطمئنا خواهید فهمید مسیحیان تنها بدبخت و بیچاره های مسلمانان را با طمع پول و اقامت در خارج و بی بند و باری و آزادی های جنسی به سمت خودشون کشوندند اما در مقابل خواهید فهمید چه تعداد از اندیشمندان مسیحی با تحقیق و پژوهش فهمیدند که اسلام حقه و ثروت و مقام و جایگاهشون رو رها کرده و مسلمان شدند.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.