افزودن نظر جدید

وای بر شما که نمیدونم آون دنیا چطور میخواین جلوی خدا بایستین.که فقط میخواین انجیل و مسیح پسر خدا را خراب کنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.