افزودن نظر جدید

کدام دیانت ؟ مسلک ضاله ساخته و پرداخته روس و انگلیس شد دیانت ؟ یا اعتقادات باب ؛ صبح ازل ؛ بهاءالله ؛ خواهرش ؛ عبدالبها و شوق افندی را نخوانده اید و ناآگاهانه راجع به ارتقاء انسانی بعد روحانی ! مدنیت و ...حرف میزنید ؟ یا مبلغ مسلک ضاله بهائیت هستید؟(نعمولا" مبلعین مسلک ضاله خودشان را طبق دستور بیت العدل ؛ مهدی معرفی مینمایند . والسلام علی من التبع الهدی
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.