فلسفه احكام جنسی بابيت و بهائيت

  • 1393/10/27 - 18:59
علت آزادی مطلق جنسی در بهائیت، ترویج اباحه گری و فساد برای ریشه کن کردن ادیان الهی، تولید نسل برای افزایش جمعیت فرقه بهائیت و جذب پیروان خاص است، زیرا سران بهائیت می‌دانند که برخی در پی این آزادی‌ها هستند و می‌خواهند زیر پرچم دین و مذهب به اباحه‌گری و هوسرانی بپردازند و اسماً دیندار باشند، آنان نیز این درخواست آنان را پاسخ می‌گویند تا به اهداف خود برسند. با مطالعه تاریخ هر یک از دو فرقه...

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با مطالعه تاریخ هر یک از دو فرقه بابیت و بهائیت به آسانی می‌توان از فلسفه تشریع بسیاری از احکام آنان آگاه شد که در این مقاله به فلسفه احکام جنسی بهائیت می‌پردازیم:

1. کشف و طرد حجاب در بابیت و سپس بهائیت؛ نخستین زن ایرانی که کشف حجاب کرد، طاهره قرة العین است که کمتر کسی است که او را نشناسد. او همسر یکی از دانشمندان و عارف مسلکان عصر خود بود؛ لیکن یکباره از شوهر و فرزندان خود برید و به عراق رفت. گزارشات سیره زندگی او در عراق و ایران پس از بازگشت از عراقش گواه آن است که او زنی هوسران و آزادی‌خواهی بوده که در محیط خانه و خانواده‌اش نمی‌توانسته خود را ارضاء کند، از این‌رو پس از ترک خانه، خود را از قیود آزاده کرده و پیوسته در پی خودنمایی و عرض اندام برای مردان نامحرم بود. او پس از جدایی از همسر، ابتدا با بد حجابی و سپس با بی حجابی با مردان اجنبی بسیاری در ارتباط بود تا جایی که برخی از سران بابیان همچون قدوس نیز از اباحه‌گری‌های او خشمگین شده بوده‌اند. [1]

2. آزادی جنسی:

الف) در بابیت رابطه جنسی آزاد نیز برای زن و مرد متأهل در نظر گرفته شده است، یعنی زن و مرد متأهل می‌توانستند با مرد یا زن دیگری ارتباط جنسی داشته باشند و از این طریق فرزنددار شوند، چون باب فردی کوتاه‌بین بود و تنها در پی افزایش جمعیت پیروان خود بود، نه انسجام کانون خانواده و ... [1]

ب) بسیاری از روابط جنسی‌ای که ادیان الهی نامشروعند، در بابیت و بهائیت آزاد است، چون استفاده از آزادی جنسی یکی از راه‌های جذب این فرقه‌هاست، از این رو این فرق را اباحه گرا می‌خوانند؛ از جمله این آزادی‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- همباشی سیاه: زندگی بدون ازدواج که امروزه توسط رسانه‌های بهائی نیز تبلیغ می‌شود، برای نابود کردن کانون خانواده و تسلط بر آن‌ها.

- همجنسگرایی: بهائیت از لواط و همجنسگرایی بازنداشته است [2] تا جایی که بهائیت انشعابی با عنوان بهائیان همجنس‌گرا نیز دارد و این شیوه نیز نوعی از آزادی وعده شده در بهائیت است که طرفداران خود را به سوی بهائیت جذب می‌کند.

ج) در بهائیت ازدواج با زن پدر حرام است، [3] زیرا بهاء ترسید که فرزندانش به همسرانش تجاوز کنند؛ ولی در مقابل هیچ حکمی درباره ازدواج با دیگر محارم بیان نشده است، [4] زیرا هنگامی که بهاء زیر دست برادر کوچک خود، یعنی صبح ازل بود، ابایی نداشت که محارم خود را در اختیار صبح ازل قرار دهد.

3. سران بابیت و بهائیت در مورد خودارضایی نیز سکوت کرده‌اند. [4] (البته این فرقه کاری به فرجام مرتکبین این کردار مستهجن ندارد، زیرا هدفش از این آزادی‌ها تنها جذب نیرو است، ولی ادیان الهی این افعالی حیوانی را حرام کرده‌اند، زیرا آثار مخربی بر روح و جسم انسان دارد که آثار روحی و جسمی آن‌ها از لحاظ علم روز نیز به اثبات رسیده و کتاب‌ها و مقالاتی در باره آن نوشته شده است که به آسانی برای مطالعه در دسترس است.)

4. احکام زنا نیز بازدارنده نیست؛ یعنی بهائیت برای زنا احکامی را در نظر گرفته است که صندوق تشکیلات خود را پر کند، یعنی مجرمان با پرداخت جزای نقدی به تشکیلات بیت العدل، جیب تشکیلات بهائیت را پر می‌کند و تشکیلات به آنان اجازه می‌دهد از در خانه هر کس خواستند داخل شده و با ناموس هر کس خواستند زنا کنند؛ البته تشکیلات نیز بی‌کار ننشسته و برای هر بار تکرار مجازات نقدی متجاوز را بیشتر می‌کند تا جیب تشکیلات پرتر شود. [5]

علت آزادی مطلق جنسی در بهائیت، ترویج اباحه گری و فساد برای ریشه کن کردن ادیان الهی، تولید نسل برای افزایش جمعیت فرقه بهائیت و جذب پیروان خاص است، زیرا سران بهائیت می‌دانند که برخی در پی این آزادی‌ها هستند و می‌خواهند زیر پرچم دین و مذهب به اباحه‌گری و هوسرانی بپردازند و اسماً دیندار باشند، آنان نیز این درخواست آنان را پاسخ می‌گویند تا به اهداف خود برسند.

پانوشت:

[1]. نک: عبد الحسین آیتی، کواکب الدریه، ج 1، ص 60 - 61.
[2].  نک: حسین علی نوری، اقدس، ص ۶۴.
[3]. نک: پیشین، ص 30.
داریوش و گریس شاهرخ، انوار هدایت، ص 487، حکم 1289.
[4]. نک: علی محمد باب، بيان عربی، باب عاشر از واحد هشتم.
[5]. نک: پیشین، ص 21.

برای مطالعه بیشتر مراجعه شود به مقالات:

1. قره العین در عراق چه کرد؟
2. سوء استفاده بهائیت از احکام جنسی.
3. حکم زنا و ازدواج با محارم در بهائیت.
4. جواز استمنا و خودارضایی در بهائیت

تولیدی

دیدگاه‌ها

شما آنچه که نوشته اید، برخی درست و برخی نادرست می باشند. اما در ارتباط با مطالبی که فرموده اید: 1- طاهره قره العین به ادعای تاریخ مسلمانان و بابی ها زنی بوده است هنرمند، مسلط بر مسائل فقهی، جسور و تحول خواه تا جائی که اقبال لاهوری وی را تحسین می کند. وی فقط کشف حجاب از صورت نمود اما اینگونه نیست که وی خود را عریان نموده باشد. به عبارت دیگر حجاب وی در حادثه بدشت در حد و اندازه ای قرار گرفت که امروز با مقنعه و مانتوی امروزی قابل قیاس باشد. دلائلی وجود دارد که نمی توانیم بپذیریم وی بی بند وبار بوده است: مثلاً عدم قبول خواستگاری شاه یک نمونه بارز هست 2- آزادی جنسی در بابیه مجاز نبود. فقط در یک مورد سید باب دستور داد که اگر یکی از طرفین زن و شوهر با مشکلی در توالد و تناسل مواجه گردند، می توانند با اجازه همسر خویش برای خویش اقتران با یکی از مومنان بابیه را انجام دهد. بنابراین بند الف مقاله کاملاً مخالف حقیقت است 3- استمناء در بابیت فاقد اشکال شناخته شد 4- میرزا حسینعلی نوری زن پدر را حرام کرد اما برای بقیه ایرادی نگرفت و این خود یک مسأله عجیبی است و علت شناسی می خواهد(این مطلب شما درست است) 5- این درست است : در فرقه ضاله بهائی گری احکام مربوط به زنا بازدارنده نیست و یا نعوذ بالله در مورد لواط هم همینطور 6- بهائی های همجنس گرا نیز شاید باشند اما در فرقه ضاله بهائی گری همجنس بازی مورد تأیید نبوده است

دوست عزيز، سلام 1. درباره فساد و بي بند و باري قره العين مي توانيد به كتب تاريخي از جمله تاريخ نبيل مراجعه فرماييد. آري او خلوتهاي بسياري در سفر از عراق به ايران با مردان بيگانه داشته است و ارتباط با بيگانگان را به جايي مي رساند كه حتي قدوس در بدشت از او ناراحت مي شود و اينها را در كتب تاريخي خود بهائيان مي توانيم به روشني ببينيم. در ضمن بد حجابي او پيش از بدشت است، هنگامي كه در عراق بود و صداي علماي عراق را در آورده بود و حتي نبيل از هم خانگي قره العين با آلوسي مي نويسد؛ ولي آنچه روشن است او در بدشت كشف حجاب كند نه بد حجابي. نپذيرفتن خواستگاري شاه هم دليل بر عفت او نبود. او چه هنگامي كه در عراق بود چه هنگامي كه بازگشت شوهر داشت. حتي شوهرش پس از بازگشت او، پيام فرستاد كه برگردد ولي با فحاشي او روبرو شد. حتي در صورتي كه شوهر هم نداشت، چه بسيار زنان فاحشه اي كه درخواستهاي خواستگاري را نمي پذيرند. 2. فرموديد اجازه باب براي يك مورد بوده است، اين تخصيص را از كجا آورده ايد، كدام منبع اصيل چنين چيزي را دارد. آيا جايي داريم كه باب اين را براي يك نمونه تجويز كرده است. حال آن كه خطاب جمله عام است، نه خاص. 3. درباره استمنا هم ما نگفتيم بابيان آن را حرام مي دانند و اشكال همينجاست كه يك دين الاهي هيچ فعلي كه مضرات فراواني براي جسم و روح انسان دارد را فاقد اشكال نمي داند، همانگونه كه اين كار در اسلام حرام است. 4. اگر همجنسگرايي منهي بود و مورد تأييد نبود، نمي گفت: انا نستحيي ان نقول حكم الغلمان

دردکلیت قضیه بهاییان حرف درست و حسابی ندارن، و در ضلالت بهاییان هیچ شکی نیست. همین که در مسلک بهاییت اباحه گری از خصوصیات این فرقه هست، کافی است که بر رد ان فرقه مطلبها نوشته شود که عین حقیقت است

مرگ بربهايي ولعنت ابدي خدا براين فرقه ضاله شيطاني

بیشماررررررر

خجالت بکشید.

لعنت ابدی خدا بر موسسان این فرق. اگه خوبی ای داشته باشن این دینها،بهتر و کامل ترشون رو در اسلام داریم.گرچه چیزی جز شر نیستند

افسوس که از چاله به چاه افتادیم

خدا همه انسانها روهدایت کنه

بهاییت بیشترین تمرکز و آموزشهای خود را منوط به ارتقای انسانی،بعد روحانی،مدنیت و هدف کلی که اتحاد در کثرت میباشد معطوف داشته و مسائلی که به بعد حیوانی بشر مربوط است با آگاهی و مطالعه و خودشناسی و خداشناسی توسط عقل قابل حل و فصل میباشد که در آموزه های این دیانت کاملا مشهود است

کدام دیانت ؟ مسلک ضاله ساخته و پرداخته روس و انگلیس شد دیانت ؟ یا اعتقادات باب ؛ صبح ازل ؛ بهاءالله ؛ خواهرش ؛ عبدالبها و شوق افندی را نخوانده اید و ناآگاهانه راجع به ارتقاء انسانی بعد روحانی ! مدنیت و ...حرف میزنید ؟ یا مبلغ مسلک ضاله بهائیت هستید؟(نعمولا" مبلعین مسلک ضاله خودشان را طبق دستور بیت العدل ؛ مهدی معرفی مینمایند . والسلام علی من التبع الهدی

ارتقاء انسانی یعنی چه ؟ منظور شما همکاری با صهیونیزم و استعمار بین الملل است ؟ بعد روحانی ، یحنی فرقه سازی و بیدینی ؟ مدنیت یعنی ساختن یک اجتماع کوچک انگل وار و وابسته به بیگانه در اجتماع بزرگ ایران ، به شکل یک غده ی سرطانی ؟ اتحاد در کثرت را که گرگ ها و دزد ها هم دارند ! و برای برای حمله و دزدی ( و البته جاسوسی ) با هم متحد میشوند . عقل و مطالعه و خود شناسی و خداشناسی هم که جایی در زندگی حیوانی جاسوسان و خدمتکاران به استعمار گران بیگانه ندارد !

واقعا من برای شما بهاییان متاسفم که به فرجام کار که بردگی صهیونیست است نمی اندیشید ولی این را بدانید اگر واقعا معتقد به یگانگی خداوند هستید به اموراتی که انجام میدهید بنگرید و راه راست را با عنایت خداون پیداکنید

واقعن اگر بسیار در حول این مورد یعنی شیخیه بابیه و بهاییت مطالعه کنید متوجه خواهید شد که این افراد فقط به خاطر نام و نان این شبه ادیان را به راه انداختند و به سبب منفعت خویش در دین دست بردند .

سلام هرکسی برای اینکه اثبات کنه عقیده و دین خودش درسته هرکاری میکنه من تمام مطالبو میخونم اما تعصبی ندارم بهشون و فقط مطالعه گرم اما شماهایی که ادعا میکنید این فرقه منحرفه به نوشته هاتون دقت کردید پر از فحش و نفرین و تعصب و افترا هستش چجوری من قبول کنم شما راست میگید وقتی مدل حرف زدنتون تهوع آوره این مدل حرف زدن مسلمانها از هر فرقه خصوصا شیعه ظاهرا ریشه های عمیق داره شمایی که میخواهید مذهب و دینتونو ثابت کنید اول یاد بگیرید مودب صحبت کنید منطقی باشید بعد ادعا کنید شماها از داعشم خطرناکترید ببخشید که ااینقدر رک حرف زدم امیدوارم به جای اینکه جبهه بگیرید و مثل همیشه فحش بدید به کاراتون فکر کنید من هیچ تعلق خاطری به باب و بهاییت ندارم اما مدل زندگی و دیدگاهتون داره دیدمو نسبت به اسلام و شیعه عوض میکنه و خیلی ها مثل منند

شما خودت که بد تر حرف زدی در اثبات پوچ بودن این دین همین را بس که یک بشر نعوذ بالله ادعای خدایی میکند

شماها حتما باید نوشته هارو بخونید و اونایی که به نفعتون نیستو حتما در انظارنمیذارید . چطوری میتونم به شما اعتماد کنم شمایی که حتی جرات ثبت نظراتو بدونه سانسور ندارید . شما نه تنها از دینتون نمیتونید دفاع کنید بلکه شماها واقعا دشمن انسانیت هستید برفرض ثابت کردید بهاییت مسیحیت یهودیت بودا مانیسم زردشت بده که چی این نشون میده شما خوبید؟ دنبال چی هستید بطور قاطع بعداز بیش از بیست سال تحقبق و مطالعه عرض کنم جز انسانیت تمام راهها هر اسمی که داشته باشه اشتباهه میخواهید به شما ثابت کنم شما از همه بیشتر در اشتباهید میخواهید اشتباهات علمی قرانو بهتون بگم میخواهی اشتباهات علی ابن ابطالبو بگم میخواهید اشتباهات حسنینو براتون بگم تا دم از معصومیت نزنید جمع کنید این دکانهای مسخرتونو اینقدر من من نکنید شما نیم منم نیستید همه ادیان دارای اشتباهات و انحرافات هستند و ما شیعیان هم مستثنی نبستیم اگه طلبه هستی متوجه میشی چی میگم اگه نیستی تعصبو بزار کنار با دید باز تحقیق کن تا قشنگی دینو بفهمی این درک شما از دین زشت ترین و بدترین و خطرناکترین و گمراه ترین برداشته حالا اگه جراتشو داری متنای منو بزار

پاسخ به ناشناس: نقد علمی و منطقی مسیحیت و زرتشتی‌گری بده ولی حمله به امام حسین خوبه؟ انسانیت یعنی چی؟ پسوند ـیّت یعنی «بودن». انسانیت یعنی انسان بودن. حرص و طمع و منفعت طلبی و خودخواهی در ذات انسان هست. انسانیت یعنی همین. یعنی حرص و طمع و خودخواهی. افتخار نیست. از لحاظ علمی هم انسام ذاتاً یک حیوان هست. یعنی انسانیت در ذات خود، نوعی حیوانیت هست. وقتی خوب هست که تحت کنترل الله باشه. وگرنه نتیجه‌ش میشه همین که می‌بینیم. انسان به وسیله انسانیت، طبیعت را نابود کرده. بمب اتم هم نتیجه همین انسانیت هست. نتیجه همین حرص و طمع و منفعت طلبی.

باشه اسلام بد قبول دارید: همه ی ادیان به خدا اعتقاد دارن یعنی وجه مشترکشون همینه اما ما در دین مسیح‌ویهود شاهد هستیم که خدارو مثل انسان میپندارند در بهایی هم که خدا خودش رو نشون داده اما اسلا تنها دینی است که به جایگاه ومفهوم خدا در حد فکر بشر پی برده

ببینید مکتب اهل بیت تنها مکتبی هست که میتونه در برابر مافیای بی‌نظمی جهانی بایسته. شما ببینید اگر در ایران، اگر یک بهایی به جرم جاسوسی بازداشت بشه، رسانه‌های دنیا همه داد و بیداد می‌کنند. اما هر روز در یمن، هزاران کودک و زن بیگناه کشته میشن (توسط امریکا و عربستان) اما دنیا سکوت میکنه. چرا؟ رنج آور نیست؟ رسانه‌ها انسانها رو تبدیل به برده کردند. رسانه ها معلوم میکنن شما به چی فکر کنید و به چی فکر نکنید. مردم دنیا با یک مشت سلبریتی مسخره و احمق سرگرم شدند. دنیایی که داره توسط یک مشت بی‌شرف اداره میشه. مکتب اهلبیت تنها مکتبی هست که میتونه در مقابل این مافیا بایسته کما اینکه در 8 سال دفاع مقدس، در مقابل نصف دنیا جنگیدیم و سربلند پیروز اومدیم. استعمار میخاد این مؤلفه قدرت رو از ما یگیره. مسیحیت و زتشت تحویل ما بده. چرا؟ چون این دینها کاملا در برابر استعمار مدرن، تسلیم هستند. موبد نوشیروان جی دهالا رسما میکه ما زرتشتیان هر چی داریم از غربیها داریم. امروز رهبران زرتشتی مورد حمایت انگلیس و فرانسه هستند مثل موبد کوروش نیکنام که داره از غرب بودجه میگیره. مسیحیت که رسما در برابر استعمار تسلیم هست. در انجیل میخونیم اگر کسی به سمت راست تو سیلی زد، تو صورتت رو برگردون که به صورت چپ تو هم سیلی بزنه و اگر کسی پیراهنت رو به زور ازت دزدید مقاومت نکن. برای همین هست که در امریکای جنوبی، کشورهایی مثل بولیوی و ونزوئلا که در برابر زورگویی امریکا ایستادند دست از مسیحیت برداشتن چون مسیحیت به نفع زورگوها و به ضرر ستمدیدگان هست. این بت باید شکسته بشه. بهاییت از ریشه یک جریان جاسوسی هست. حسینعلی بهاء رهبر بهاییت کلی تمجید از روسیه و انگبیس داره. عباس افندی که میگفت دولت انگلیس قرار هست که جهان بشریت رو به سرمنزل مقصود برسونه. شوقی افندی که رسما مهره انگلیس بود و علنا افتخار میکرد الان هم بهاییها تنها گروه غیریهودی هستن که در اسراییل آزادی دارند و مورد حمایت اسراییل هستن. لطفا کمک کنید که این بت شکسته بشه

ای کسی که میگی لعن به بهایی نفرستید بی ادبی میشه قران خیلی جاها به گمراهان لعن فرستاده تو از خدا هم بهتر میفهمی ؟ مثلا اگه یکی بدلیل تنفر از جنایات داعش بهشون لعن فرستاد از نظر شما این لعن دلیل حقانیت داعشه؟ عجب عناد و لجوجید حالا مثلا خیلی از این لعن که سزاوارشونه ناراحت شدید ؟چقدر بدبخته کسی بخاطر ابلیس و یزید و لشکر کفر دل بسوزونه حتما در قیامت هم جلوی خدا وامیستید میگید نه خدا ادب داشته باش زشته اینارو لعن کنی نندازشون جهنم عجب منطق مزخرفی دارید میگردید ببینید چی بهتون گفتن از همون کلمه طلبکار میشید و بهانه جویی میکنید خب دروغ که نگفتن گمراه کردن بشریت لعن بدنبال میاره اصلا اونا خودشون عین عذاب و لعنند حتی اگه تو دلت نمیخواد بشنوی ولی دایه دلسوز تر از مادر را هم باید سوزوندش تو از خالق این ملعونها هم مهربانتری؟ چه بدبختی تو دیگه... کام یزید داده ای از کشتن حسین بنگر که به قتل که دلشاد میکنی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.