افزودن نظر جدید

شما آنچه که نوشته اید، برخی درست و برخی نادرست می باشند. اما در ارتباط با مطالبی که فرموده اید: 1- طاهره قره العین به ادعای تاریخ مسلمانان و بابی ها زنی بوده است هنرمند، مسلط بر مسائل فقهی، جسور و تحول خواه تا جائی که اقبال لاهوری وی را تحسین می کند. وی فقط کشف حجاب از صورت نمود اما اینگونه نیست که وی خود را عریان نموده باشد. به عبارت دیگر حجاب وی در حادثه بدشت در حد و اندازه ای قرار گرفت که امروز با مقنعه و مانتوی امروزی قابل قیاس باشد. دلائلی وجود دارد که نمی توانیم بپذیریم وی بی بند وبار بوده است: مثلاً عدم قبول خواستگاری شاه یک نمونه بارز هست 2- آزادی جنسی در بابیه مجاز نبود. فقط در یک مورد سید باب دستور داد که اگر یکی از طرفین زن و شوهر با مشکلی در توالد و تناسل مواجه گردند، می توانند با اجازه همسر خویش برای خویش اقتران با یکی از مومنان بابیه را انجام دهد. بنابراین بند الف مقاله کاملاً مخالف حقیقت است 3- استمناء در بابیت فاقد اشکال شناخته شد 4- میرزا حسینعلی نوری زن پدر را حرام کرد اما برای بقیه ایرادی نگرفت و این خود یک مسأله عجیبی است و علت شناسی می خواهد(این مطلب شما درست است) 5- این درست است : در فرقه ضاله بهائی گری احکام مربوط به زنا بازدارنده نیست و یا نعوذ بالله در مورد لواط هم همینطور 6- بهائی های همجنس گرا نیز شاید باشند اما در فرقه ضاله بهائی گری همجنس بازی مورد تأیید نبوده است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.