افزودن نظر جدید

بهاییت بیشترین تمرکز و آموزشهای خود را منوط به ارتقای انسانی،بعد روحانی،مدنیت و هدف کلی که اتحاد در کثرت میباشد معطوف داشته و مسائلی که به بعد حیوانی بشر مربوط است با آگاهی و مطالعه و خودشناسی و خداشناسی توسط عقل قابل حل و فصل میباشد که در آموزه های این دیانت کاملا مشهود است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.