افزودن نظر جدید

دردکلیت قضیه بهاییان حرف درست و حسابی ندارن، و در ضلالت بهاییان هیچ شکی نیست. همین که در مسلک بهاییت اباحه گری از خصوصیات این فرقه هست، کافی است که بر رد ان فرقه مطلبها نوشته شود که عین حقیقت است
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.