افزودن نظر جدید

واقعن اگر بسیار در حول این مورد یعنی شیخیه بابیه و بهاییت مطالعه کنید متوجه خواهید شد که این افراد فقط به خاطر نام و نان این شبه ادیان را به راه انداختند و به سبب منفعت خویش در دین دست بردند .
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.