افزودن نظر جدید

ارتقاء انسانی یعنی چه ؟ منظور شما همکاری با صهیونیزم و استعمار بین الملل است ؟ بعد روحانی ، یحنی فرقه سازی و بیدینی ؟ مدنیت یعنی ساختن یک اجتماع کوچک انگل وار و وابسته به بیگانه در اجتماع بزرگ ایران ، به شکل یک غده ی سرطانی ؟ اتحاد در کثرت را که گرگ ها و دزد ها هم دارند ! و برای برای حمله و دزدی ( و البته جاسوسی ) با هم متحد میشوند . عقل و مطالعه و خود شناسی و خداشناسی هم که جایی در زندگی حیوانی جاسوسان و خدمتکاران به استعمار گران بیگانه ندارد !
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.