افزودن نظر جدید

واقعا من برای شما بهاییان متاسفم که به فرجام کار که بردگی صهیونیست است نمی اندیشید ولی این را بدانید اگر واقعا معتقد به یگانگی خداوند هستید به اموراتی که انجام میدهید بنگرید و راه راست را با عنایت خداون پیداکنید
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.