افزودن نظر جدید

پاسخ به ناشناس: نقد علمی و منطقی مسیحیت و زرتشتی‌گری بده ولی حمله به امام حسین خوبه؟ انسانیت یعنی چی؟ پسوند ـیّت یعنی «بودن». انسانیت یعنی انسان بودن. حرص و طمع و منفعت طلبی و خودخواهی در ذات انسان هست. انسانیت یعنی همین. یعنی حرص و طمع و خودخواهی. افتخار نیست. از لحاظ علمی هم انسام ذاتاً یک حیوان هست. یعنی انسانیت در ذات خود، نوعی حیوانیت هست. وقتی خوب هست که تحت کنترل الله باشه. وگرنه نتیجه‌ش میشه همین که می‌بینیم. انسان به وسیله انسانیت، طبیعت را نابود کرده. بمب اتم هم نتیجه همین انسانیت هست. نتیجه همین حرص و طمع و منفعت طلبی.
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.