افزودن نظر جدید

شما خودت که بد تر حرف زدی در اثبات پوچ بودن این دین همین را بس که یک بشر نعوذ بالله ادعای خدایی میکند
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.