افزودن نظر جدید

سلام اینطور که شما می فرمایید ایمان و دینداری فقط از راه بجا آوردن فرایض مشخص می شود پس یزد بن معاویه که هم نماز می خواند هم حافظ کل قران بود پابه پای امامان دوره خود اعمال دین رو انجام می داد . یا مثلا کسی مثل ادیسون با آن اختراع چه خدمتی به بشریت کرد یا پاستور محقق و کاشف واکسن با خط کش شما پس اینها هم کافر لازم العذاب اند . اشتباه نکنید پیامبران برای دعوت و آموزش کامل دین آمدند نه برای تفکیک زاهد و کافر
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.