در دین محبت، مگر کتک هم می‌زنند؟!

  • 1396/06/17 - 12:49
آیات فراوانی در کتاب مقدس وجود دارد که با لحن تند و خشونت آمیز صحبت کرده اند، ولی چون این آیات باعث ریزش طرفداران مسیحیت می‌شود، هیچ وقت کشیشان روی این آیات تکیه نمی‌کنند و به انحاء مختلف آن ها را توجیه می‌کنند. ولی این کار برای فریب عوام مردم کارایی دارد نه برای کسانی که اهل علم و تحقیق هستنند.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بزرگان و کشیش های مسیحی، همیشه از محبت در دین خود می‌گویند، و دین خود را ازهر گونه خشونت و تنبیه مبرا می‌دانند! اما این سخنان حربه‌ای است تا بتوانند طرفدار جمع کنند، و خود را  در ظاهر، خوب جلوه دهند و به قولی عوام فریبی کنند، زیرا این سخنان اصلا با کتاب مقدس همخوانی ندارد! مثلا به این آیه توجه کنید: «از طفل خود تادیب را باز مدار که اگر او را با چوب بزنی نخواهد مرد، پس او را با چوب بزن!»[کتاب مقدس، ترجمهِ‌ی قدیم، امثال، 23: 13-14] بحث در این نیست که چرا این نوع تنبیهات در کتاب مقدس آمده است، اصلا دینی کامل است که هم محبت داشته باشد و هم مجازات و تنبیه! بحث در این است که چرا کشیشان و علمای مسیحی فقط از محبت دین خود می‌گویند، و اصلا توجهی به این آیات ندارند! دینی که فقط و فقط از محبت صحبت می‌کند چگونه به خود اجازه می‌دهد که طفل یا حتی جوانی را بزند؟ مگر نباید از شیوه مهر و محبت استفاده کرد؟!

تولیدی

دیدگاه‌ها

عزیز این احکام توسط مسیح نسخ شد چون نمام پیشگویی ها به انجام رسید

1. ماه بیگم گرامی، پیشگویی‌های مکاشفه بوحنا هم به انجام رسیده؟ 2. این پیشگویی کجا به انجام رسیده؟ رسیده یا نرسیده؟ : «ابراهیم ! اما در مورد اسماعیل نیز تقاضای تو را اجابت نمودم و او را برکت خواهم داد . دوازده امیر از میان فرزندان او برخواهند خاست و امتی عظیم از او پدید می‌آورم... (تورات، سِفر پیدایش، باب 17، آیه 20)»

دوستان عزیزم مکاشفات یوحنا پیشگویی از عهد جدید و مربوط و اینده و نمادین هستش و منظور من پیشگویی های عهد عتیق در مورد امدن نجات دهنده بود در ضمن منظور فقط کتک نیست بلکه هر نوع تنبیهیه

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.