افزودن نظر جدید

1. ماه بیگم گرامی، پیشگویی‌های مکاشفه بوحنا هم به انجام رسیده؟ 2. این پیشگویی کجا به انجام رسیده؟ رسیده یا نرسیده؟ : «ابراهیم ! اما در مورد اسماعیل نیز تقاضای تو را اجابت نمودم و او را برکت خواهم داد . دوازده امیر از میان فرزندان او برخواهند خاست و امتی عظیم از او پدید می‌آورم... (تورات، سِفر پیدایش، باب 17، آیه 20)»
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.