افزودن نظر جدید

دوستان عزیزم مکاشفات یوحنا پیشگویی از عهد جدید و مربوط و اینده و نمادین هستش و منظور من پیشگویی های عهد عتیق در مورد امدن نجات دهنده بود در ضمن منظور فقط کتک نیست بلکه هر نوع تنبیهیه
CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.