مسیحیت

08/19/1392 - 11:06

یکی از تهمت‌هایی که برخی مسیحیان تبشیری به ایرانیان می‌زنند این است که عرب‌ها دین خود را به شما با شمشیر تحمیل کرده‌اند و اجداد شما با آگاهی آن را انتخاب نکرده‌اند. آیا این مطلب درست است و یا مردم ایران با آگاهی خود اسلام را پذیرفته‌اند؟ در یکی از شبکه‌های ماهواره‌ای این سؤال از آقای عبدالعلی بازرگان پرسیده می‌شود.

08/14/1392 - 23:43

در این جریان کشتن یهودیان بنی قریضه، باید توجه داشت که سعد بن معاذ طبق تورات چنین حکمی را صادر کرده است و در تورات آمده است: بنی اسرائیل در جنگ با مردم سرزمین باشان موفق به فتح آن می شوند. آنان شصت شهر این منطقه را تصرف می نمایند و به دستور خداوند، تمامی این شهرها را با ساکنان آن از بین می‏‌برند و حتی به اطفال آنان نیز رحم نمی‌‏نمایند. و بسیاری از موارد دیگر.

08/08/1392 - 08:46

مسیحیان به بهشت می‌روند به شرطی که به فرامین عیسی (ع) گوش دهند. عیسی خود اذعان دارد که رسول الهی است. عیسی (ع) بشارت داده است به آمدن حضرت محمد (ص). عیسی (ع) نهی کرده است از خوردن شراب و گوشت خوک.

07/08/1392 - 09:11

دینا دختری است که خود را تازه مسیحی‌ای معرفی می‌کند که در اثر آشنایی با یک مسیحی د اندونزی، اسلام را ترک کرده است. رسانه‌های مسیحی خوشحال از این قضیه با او مصاحبه کرده‌اند. اما آیا او اسلام را می‌شناخت و ترک کرد؟

02/28/1392 - 18:51

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بنا به نظر انجمن کلیمیان، یعقوب با فرشته کشتی گرفته است و خدا چون جسم نیست نمی‌توان با او جنگید. خوب آیا فرشته جسم است که بتوان با او جنگید؟ و آیا می‌توان برکت را با کُشتی و درگیری کسب کرد؟

صفحه‌ها