آیا جایگاه مسیحیان جهنم است؟

  • 1392/08/08 - 08:46
مسیحیان به بهشت می‌روند به شرطی که به فرامین عیسی (ع) گوش دهند. عیسی خود اذعان دارد که رسول الهی است. عیسی (ع) بشارت داده است به آمدن حضرت محمد (ص). عیسی (ع) نهی کرده است از خوردن شراب و گوشت خوک.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در یک جلسه پرسش و پاسخ، بانوی هندی این گونه سوال می‌کند: آیا چون من کاتولیک هستم، به اعتقاد شما مسلمانان، به جهنم می‌روم و مسلمانان به بهشت؟

پاسخ دکتر ذاکر:‌  نه اینگونه نیست اگر شما به فرامین حضرت عیسی (ع) عمل کنید، انشاء الله به بهشت می‌روید. اما من از شما می‌پرسم آیا عیسی خدا بود؟‌ شما می‌توانید باور کنید؟‌

بانوی هندی: نه. نمی‌توانم باور کنم.

دکتر ذاکر: عیسی خدا نبود و در جایی از کتاب مقدس نیز مدعی نشده است که او خداست. بلکه او پیامبر برگزیده الهی است. در انجیل یوحنا 14: 28 آمده است که عیسی (ع) فرمود به نزد خدا می‌روم که او بزرگتر از من است:

شنیده‌اید كه من به شما گفتم میروم و نزد شما می‌آیم. اگر مرا محبت می‌نمودید خوشحال می‌گشتید كه گفتم نزد پدر میروم زیرا كه پدر بزرگتر از من است.

در انجیل لوقا 11: 20 آمده است عیسی (ع) کارهای خود را با نیروی خداوند انجام می‌داده است نه نیروی خود:

لیكن هرگاه به انگشت خدا دیوها را بیرون میكنم هرآینه ملكوت خدا ناگهان بر شما آمده است.

در انجیل یوحنا 5: 30 آمده است عیسی از خود توانی ندارد و او فرستاده الهی است:

من از خود هیچ نمیتوان كرد بلكه چنانكه شنیده‌ام داوری میكند و داوری من عادل است زیرا كه ارادة خود را طالب نیستم بلكه ارادة پدری كه مرا فرستاده است.

در انجیل یوحنا 14: 24 آمده است که عیسی خود را فرستاده الهی و کلام خود را وحی خداوند به سوی اوست:

و آنكه مرا محبت ننماید كلام مرا حفظ نمی‌كند و كلامی كه می‌شنوید از من نیست بلكه از پدری است كه مرا فرستاد.

در اعمال رسولان 2: 22 آمده است عیسی از طرف خداوند با معجزاتی فرستاده شده است:

ای مردان اسرائیلی این سخنانرا بشنوید. عیسی ناصری مردی كه نزد شما از جانب خدا مبرهن گشت به قو‌ّات و عجایب و آیاتی كه خدا در میان شما از او صادر گردانید چنانكه خود میدانید.

از این رو حضرت عیسی از پیامبران بزرگ الهی است و ما به او احترام می‌گذاریم. او خود را پایبند و مکمل شریعت حضرت موسی (ع) معرفی می‌کند. در انجیل متی 5: 17-20 آمده است:‌

گمان مبرید كه آمده‌ام تا تورات یا صُحف انبیا را باطل سازم. نیامده‌ام تا باطل نمایم بلكه تا تمام كنم. زیرا هرآینه به شما میگویم تا آسمان و زمین زایل نشود همزه یا نقطه‌ای از تورات هرگز زایل نخواهد شد تا همه واقع شود. پس هركه یكی از این احكام كوچكترین را بشكند و به مردم چنین تعلیم دهد در ملكوت آسمان كمترین شمرده شود. اما هركه بعمل آورد و تعلیم نماید او در ملكوت آسمان بزرگ خوانده خواهد شد. زیرا به شما میگویم تا عدالت شما بر عدالت كاتبان و فریسیان افزون نشود به ملكوت آسمان هرگز داخل نخواهید شد.

یکی از این احکام حرمت گوشت خوک است. در تثنیه 14: 8 آمده است:

و خوك زیرا شكافته سم است لیكن نشخوار نمیكند این برای شما نجس است. از گوشت آنها مخورید و لاش آنها را لمس مكنید.

در لاویان 11: 7-8 آمده است:

و خوك زیرا شكافته سم است و شكاف تمام دارد لیكن نشخوار نمیكند این برای شما نجس است.

یکی دیگر از محرمات مستی شراب است. در افسسیان 5: 18 آمده است:

و مست شراب مشوید كه در آن فجور است بلكه از روح پر شوید.

در امثال سلیمان 20: 1 آمده است:

 شراب استهزا میكند و مسكرات عربده میآورد و هر كه به آن فریفته شود حكیم نیست.

ما بیشتر از مسیحیان مسیحی هستیم و به او  ایمان داریم نه گوشت خوک می‌خوریم و نه شراب.

عیسی (ع) آمدن حضرت محمد (ص) را به یاردانش خبر داده است. در انجیل یوحنا 16: 7-8 آمده است:

و من به شما راست میگویم كه رفتن من برای شما مفید است زیرا اگر نروم تسلّی دهنده [حضرت محمد (ص)] نزد شما نخواهد آمد. اما اگر بروم او را نزد شما میفرستم و چون او آید جهان را برگناه و عدالت و داوری ملزم خواهد نمود.

در انجیل یوحنا 16: 12-14 آمده است:‌

و بسیار چیزهای دیگر نیز دارم به شما بگویم لكن الآن طاقت تحمل آنها را ندارید و لیكن چون او یعنی روحِ راستی [حضرت محمد (ص)] آید شما را به جمیع راستی هدایت خواهد كرد زیرا كه از خود تكلّم نمیكند بلكه به آنچه شنیده است سخن خواهد گفت و از امور آینده به شما خبر خواهد داد.

اگر شما به عیسی اعتقاد دارید باید به آخرین پیامبر خدا حضرت محمد (ص) نیز ایمان بیاورید.

 فیلم این جلسه را از اینجا مشاهده نمایید.

بازنشر

دیدگاه‌ها

با سلام من یک جوان ارمنی مسیحی هستم که در شهر قزوین زندگی میکنیم. من به خدای قادر و توانا و به عیسی مسیح روح خدا قسم میخورم که محمد آخرین پیامبر خداست و من هیچ گاه عیسی را پسر خدا نمیدانستم. برادران عزیز باب این مطلب زیبا از شما بسیار ممنونم. اجرتان با خدا آمین

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.