فرق

 بنی قینقاع
01/05/1401 - 22:27

پیامبر اکرم (ص) برای جلوگیری از ادامه دشمنی و تعرض یهودیان بنی قینقاع ناچار به مقابله مستقیم با آنان شده است. البته این مقابله به پیکار نظامی و کشتار منتهی نشد و پیامبر به تنبیه حداقلی یهودیان، نظیر تبعید اکتفا کرد.

 ماشيح
12/26/1400 - 11:00

عالمان يهود درباره هويت شخصی ماشيح به حضرت داوود، حزقیا، ذریه داوود و داوود دیگر اشاره کرده اند.

نام های ماشیح
12/26/1400 - 10:59

فقرات تنخ بیانگر نام های مختلفی نظیر داوود، ابن داوود، شیلّو، یینون، مِناحِم، حنینا، مبروص، صِمَح، بَر نَفلِه برای ماشیح است.

افشاگری فتنه یهود
12/22/1400 - 10:11

از جمله شیوه های رسول خدا(ص) در مواجهه با یهود و توطئه های آنان، افشاگری و برملا ساختن اهداف نادرست آنها و آگاهی بخشی امت خویش بوده است.

مقاومت پیامبر(ص)
12/22/1400 - 10:00

از جمله شیوه های رسول خدا(ص) در مواجهه با یهود و توطئه های آنان، صبر و مقاومت بوده است؛ ولی با رشد روزافزون خیانت های یهودیان، رسول خدا(ص) ناچار شد با تأسی از فرمان الهی برخورد قاطعی با آنان نماید.

دعوت به توحید و رسالت
12/22/1400 - 09:51

رسول خدا (ص) یهود را به توحید واقعی و رسالت خویش دعوت کرده است. ایشان برای تحقق این مسأله، نشانه های پيامبری خود که در تورات آمده بود را به آنان یادآوری می کرد.

برخوردهای مسالمت آمیز رسول خدا
12/19/1400 - 10:50

از جمله شیوه های رسول خدا(ص) در مواجهه با یهود، همزیستی مسالمت آمیز با آنان نظیر پذیرش هدایای یهود و داد و ستد مالی با آنان بوده است.

وفق و مدارای پیامبر(ص) با یهودیان
12/19/1400 - 10:45

از جمله شیوه های رسول خدا(ص) در مواجهه با یهود، عطوفت، رفق و مدارا با آنان بوده است. البته فتنه گری های آنان سبب شد به مرور شیوه برخورد پیامبر(ص) با آنان دچار تغییر گردد.

لابی های فعال صهیونیستی
12/17/1400 - 11:55

كریف یا شورای نمایندگی نهادهای یهودی فرانسه یكی از بانفوذترین لابی های فعال صهیونیستی در اروپا است که در حوزه سیاست داخلی و خارجی و حاکمیت فرانسه نفوذ بسیار گسترده‌ ای ایجاد کرده است. سیاست مداران عالی رتبه فرانسه، برای به دست آوردن مناصب یا باقی ماندن بر آن، به دنبال تأمین خواسته های آنان هستند.

سیاست ضد و نقیض فرانسه
12/17/1400 - 09:38

علت اینکه دولت فرانسه در برخورد با آرمان عادلانه ملت فلسطین، سیاست های دوگانه به کار می گیرد، یکی به نفوذ لابی اقتصادی و سیاسی موسسه «شورای نمایندگی موسسات یهودی در فرانسه» و دیگری به نگرش و رفتار یهودستیزی مردم فرانسه برمی گردد.

سیاست‌ دوگانه فدراسیون های ورزشی جهان
12/17/1400 - 09:01

اقدام فدراسیون های ورزشی جهان علیه روسیه، نشان داده است که این فدراسیون ها در ادعایشان مبنی بر «جدایی ورزش از سیاست» خلاف ادعاهایشان عمل می‌ کنند. شواهد حاکی از آن است که از نگاه این سازمان ‌ها، سیاست از ورزش جدا است تا زمانی که منافع غرب در خطر نباشد.

مرگ در ساحل نیل
12/17/1400 - 07:01

شهروندان و برخی از مسئولان تونسی مخالف عادی سازی روابط فرهنگی، گردشگری و سیاسی با رژیم صهیونیستی هستند. از این رو با هرگونه طرح عادی‌ سازی نظیر نمایش فیلم های سینمایی که با این موضوع انجام شده است، شدیداً مقابله می کنند.

یهودیان در حکومت پیامبر(ص)
12/16/1400 - 10:49

با عهدنامه هایی‌ که پیامبر اکرم (ص) با یهودیان مدینه و نواحی اطراف به امضا رساند، مال و جان و دینداری یهودیان در حکومت رسول خدا (ص) محترم و آزاد تلقی شد و آنها تحت حمایت و یاری اسلام و مسلمانان قرار گرفتند.

توطئه های ﻳﻬﻮدیان
12/16/1400 - 08:13

ﻳﻬﻮدیان در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ(ص) اﻗﺪاﻣﺎت اقتصادی نظیر درآمد نامشروع، در محاصره اقتصادی قرار دادن مسلمانان و واداشتن آنان به بخل داشته اند.

صفحه‌ها