تاریخ

وضعیت مناسب یهود در عصر امویان(قسمت سوم)
05/30/1401 - 08:14

در عصر امویان یهودیان به مقامات عالی دربار حکومت مسلمانان در اندلس به طور جدی وارد شدند. طبیعی است که با وجود این افراد در در عرصه سیاست و حکومت، یهودیان با آزادی کامل و آسایش خاطر به زندگی دنیوی و دینی خود بپردازند و در جهت نشر و گسترش فرهنگ یهودی تلاش کنند.

وضعیت مناسب یهود در عصر امویان(قسمت دوم)
05/29/1401 - 15:03

قبل از ورود اسلام و مسلمین به اندلس، یهودیان از وضعیت مناسبی برخوردار نبودند اما پس از فتح اندلس توسط مسلمانان در عصر امویان، وضعیت آنان بسیار متفاوت شد. آنان در جامعه اسلامی پذیرفته شدند و حیات دینی و اجتماعی آنان شکوفا شد. آنان در عرصه اقتصادی نیز رشد و گسترش خوبی داشتند.

وضعیت مناسب یهود در عصر امویان(قسمت نخست)
05/27/1401 - 11:03

هر چند از وضعیت یهودیان در عصر اموی در شرق عالم اسلامی، اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما تأییدات کلی توسط مورخان در رابطه با وضعیت مناسب یهودیان در عصر اموی در دسترس است تا آنجا که برخی معتقدند بنی‌امیه و یهود با همدیگر یکی بودند.

زمین خواری پروژه ای موجود در ماهیت صهیونیسم
05/22/1401 - 13:18

پروژه زمین خواری صهیونیست ها که تقریباً پس از تصویب ‌نامه سازمان ملل در 1922 آغاز شده است، مسأله ای موجود در ماهیت صهیونیسم است. آنان هر چند این امر را مستند به تورات می کنند اما بر اساس دیگر فقرات تورات، این کار صهیونیست ها مشروع نیست؛ زیرا شرط اعطای این سرزمین ها به نسل ابراهیم(ع) وفای به عهد بوده است و حال آنکه آنان عهدی را كه با خدا بسته اند، حفظ نكردند.

لوازم پذیرش راه حل دو کشوری در فلسطین
05/10/1401 - 12:35

مخالفان راه حل دو کشوری عبری و عربی، این طرح را به خاطر داشتن لوازم منفی نظیر به رسمیت شناخته شدن رژیم صهیونیستی، فراهم شدن زمینه ستم بیشتر و غارت سایر اراضی فلسطین توسط این رژیم و نجات صهیونیسم از سقوط، خطرناک دانسته و از پذیرش آن خودداری کردند.

آیا حضرت ابراهیم(ع) کُرد بود؟
05/08/1401 - 13:48

کُرد بودن حضرت ابراهیم(ع) در نسب درست نیست؛ زیرا کردها به آشور فرزند سام و یا حام یا یافث از فرزندان حضرت نوح(ع) و حضرت ابراهیم(ع) به ارفخشد فرزند سام می رسند. نسب کردها و حضرت ابراهیم(ع) در سلسله طولی به همدیگر نمی رسد. افزون بر این اقوام به مرور زمان به وجود آمدند برای مثال اعراب از حضرت اسماعیل(ع) و کردها نیز پس از چند سلسله از نسل آشور هستند.

وضعیت مناسب یهودیان در حکومت امام علی(ع)
04/12/1401 - 12:55

در دوران کوتاه خلافت امام علی(ع) وقتی اختلاف بین یک یهودی و خلیفه مسلمین در گرفت، حکم به نفع یهودی صادر شد. یهودیان مشمول عطایای دولتی و حکومتی قرار گرفتند. یهودیان به صورت یک جامعه آزاد یهودی در عراق می زیستند. برای خود مراکز آموزشی تورات و علوم دینی و دادگاه های ویژه ای داشته اند.

دیدگاه قرآن درباره مسئله مسخ یهودیان
04/07/1401 - 07:54

مجازات مسخ و تغییر ماهیت و تبدل گروهی از بنی اسرائیل به صورت میمون و خوک، به اذن خداوند انجام شده است و از نگاه قرآن کریم این واقعه پیوندی وثیق با رویکرد و عملکرد آنان دارد.

 دیدگاه عقل درباره امکان مسخ یهودیان
04/02/1401 - 09:16

دلیل عقلی بر محال بودن تبدل شخصی از صورت خود به صورت حیوانی دیگر وجود ندارد؛ زیرا بدن ها تابع نفوس اند و هرگاه نفس به واسطه شهوت، غضب، ترس، شادی و مانند آن تغییر کند، بدن تغییر می ‌کند. از این رو بعید نیست که بعضی نفوس به درجه ‌ای از پستی و اصرار بر آن برسند که بدن را تحت تأثیر خود قرار داد و دچار مسخ کند.

یهودیان در ایران
04/02/1401 - 08:27

به گزارش مجری و خبرنگار شبکه روسیا الیوم در تهران، کلیمیان ایران به عنوان شهروندان ایرانی در این کشور زندگی خوبی دارند. آنها آزادانه به عبادت های خود می پردازند، به زبان فارسی صحبت می کنند، معمولاً همان غذاهای مسلمانان را می خورند و قوانین اسلامی نظیر حجاب را رعایت می کنند. بیشترین شمار پیروان حضرت موسی(ع) در خاورمیانه در ایران هستند.

پیشنهاد عجیب تأسیس دولت یهودی از سوی ناصرالدین شاه به روچیلد
04/02/1401 - 08:18

در دیداری که ناصر الدین شاه قاجار در پاریس با اعضای اتحادیه جهانی یهود، معروف به آلیانس و نیز ادموند روچیلد داشت، پیشنهاد تشکیل دولت مستقل یهودی را مطرح کرده است.

مجسمه نمادین خوک جهودها در بناهای مسیحی
03/31/1401 - 15:01

مجسمه خوک جهودها در قرون وسطی برای مسخره کردن یهودیان و دین ‌شان توسط مسیحیان اروپا ساخته شده و نماد خاخام های یهودی است که به داخل تلمود نگاه می کنند و برای جوانان یهودی می خوانند. مایکل دولمان یهودی چندین بار برای برداشتن این مجسمه از دیوار کلیسا شکایت کرد اما هر بار دادگاه های آلمان نپذیرفتند؛ زیرا آن را یادآور دوران یهودستیزی قرون وسطی می دانند.

صفحه‌ها