باورها

08/09/1394 - 10:28

فردريش نيچه (Friedrich Wilhelm Nietzsche)، فيلسوف شهير آلمانی (۱۸۴۴-۱۹۰۰ ميلادی) كتابی مشهور با عنوان «چنين گفت زرتشت» نوشت، فارغ از اينكه كتاب مذكور ابداً ارتباطی با زرتشتِ زرتشتيان ندارد، بلكه شخصيتی مجزا از زرتشتِ مشهور است، اما جالب است بدانيم كه آن «زرتشت» كه نيچه از وی سخن می‌گويد، يك شخصيت كاملا ضد خدا و مروج بی‌خدايی است! اكنون برای نمونه...

08/05/1394 - 18:36

آیا می‌دانید در هیچ یک از گاهشمارهای بین‌‌المللی، هیچ اسمی از "روز جهانی کورش" وجود ندارد؟ آیا می‌دانید روزی به نام روز جهانی کورش در هیچ نهاد بین‌المللی ثبت نشده و این موضوع تنها یک توهم است؟ آیا برای پاسداشت مقام بزرگان راهی غیر از دروغ و یاوه‌بافی وجود ندارد؟؟؟

07/19/1394 - 23:47

امروزه د محافل آکادمیک، عرفا و بزران ادب فارسی جایگاهی بس والا دارند، و گفتار آنان (از فردوسی گرفته تا سعدی و حافظ و مولوی و عطار و...) دل‌های محبین را به سوی تعالی سوق می‌دهد. در این میان بخش عظیمی از اشعار و نکات نغز ادبی در شعر فارسی، برگرفته از زبان عربی است و حقیقتاً ادبیات عرب به کمال و بالندگی ادب پارسی کمی شایان نمود. همانگونه که بسیاری از فرهیختگان و اندیشمندان...

05/27/1394 - 10:51

در اینکه زیربنای تعالیم "زردشت" چیست "ثنویت" ، "پلی‌تئیسم" (چندانی) یا احیانا "توحید" و یگانه‌‌پرستی در میان محققان و صاحب‌نظران اختلاف وجود دارد. باید دید علت این همه اختلافات درباره اصول دین "زردشت" درمیان دانشمندان از چیست؟ درمرحله نخست منشا این اختلافات خود "اوستا" است. چه این که طبق تحقیقات اوستاشناسان...

02/01/1394 - 11:32

کعبهٔ زرتشت نام بنای سنگی چهارگوش (مکعب شکل) و پله‌داری در محوطهٔ نقش رستم در کنار شهرستان مرودشت فارس، نزدیکی‌های تخت جمشید است. هر بیننده‌ای ابتداء به یاد قبله مسلمانان یعنی کعبه و مسجدالحرام می‌اندازد به همین دلیل برخی به خاطر این که در دوره ساسانیان مردم ایران زرتشتی بودند و بنای یاد شده هم شبیه کعبه هست، این بنا را کعبه زرتشت نامیده‌اند...

01/25/1394 - 17:30

دین مزدیسنی به نام پیشوای آن زرتشت، زرتشتی خوانده می‌شود. قرن‌ها پس از جدایی آریاهای ایرانی از هندی در فلات ایران گسترش یافت. زرتشت که خود را پیامبری مبعوث از طرف خداوند خوبی و روشنایی معرفی می‌کرد، مدعی بود آیین خود را از اهور مزدا دریافت کرده تا جهان را از تیرگی‌ها پاک کند و آن را به سوی نیکی و روشنایی رهنمون شود. در مورد زمان ظهور زرتشت اختلافات...

01/18/1394 - 11:17

عذاب، آن هم به صورتی تحقیرآمیز و هولناک، به کدامین دلیل؟ چون یک انسان، زیاد به گرمابه (حمام) می‌رود، و باعث می‌شود که چرک بدنش به آب و آتش برسد، باید در جهنم عذاب شود؟ در آیین زرتشتی، آلوده ساختن آب ممنوع است، اما این یعنی انسان نباید خود را شسته و پاکیزه نگاه دارد ؟ چون چرک بدنش آب و آتش را آلوده می‌سازد؟ به راستی چنین...

10/27/1393 - 10:32

با نگاهی منصفانه درمی‌یابیم که اوستا و متون پهلوی، زشت‌ترین فحاشی‌ها و ناسزاگویی‌ها را در حق انبیاء الهی و مخصوصاً پیامبران ادیان ابراهیمی به جا آورده‌اند. در متون پهلوی به صراحت حضرت ابراهیم، حضرت عیسی و حضرت محمد و... (علیهم السلام) همگی پیامبران شیطانی نامیده شده‌اند. بررسی منصفانه و دقیق تاریخ و شناخت درست عملکرد گذشتگان، به خودی خود امری ارزشمند است...

06/14/1393 - 12:23

آسمان در نگاه متون عقیدتی دین زرتشتی (و حتی متن اوستا)، پوسته‌ای سنگی بر روی جهان است. جالب است بدانیم که این باور که جنس آسمان از سنگ است -و در حقیقت آسمان، پوششی سنگی است که زمین را دربرگرفته- ریشه در گاتها (کهن‌ترین بخشِ اوستا) دارد. آنچه در این نوشتار می‌آید مبحثی وابسته به اصول زبان‌شناسی ...

06/13/1393 - 15:07

گذشته از قواعد زبان‌شناسی که نشان‌ می‌دهد اهورامزدا مذکر است، اسناد و شواهدی از اوستا و متون پهلوی در دست داریم که گویای این است که اهورامزدا در حقیقت هم مذکر است! یعنی صفات و حتی چهره و اندامی کاملاً مردانه دارد. آنچه در این مقاله خواهد آمد اسنادی از گاتهای اوستا و کتیبه‌های ساسانی در این زمینه است...

06/13/1393 - 07:14

آنچه در این نوشتار بدان پرداخته می‌شود، باور زرتشتی‌گری درباره آفرینش آسمان است. مبلغین زرتشتی و سرانِ باستانگرایی افراطی، مدعی هستند که اوستا و متون پهلوی دربردارنده گزاره‌های علمی در باب آفرینش هستند. اما باید دانست آسمان در نگاه متون عقیدتی دین زرتشتی (و از جمله اوستا)، پوسته‌ای سنگی بر روی جهان است...

06/12/1393 - 12:04

بسیار دیده می‌شود که جریانات افراطی باستانگرا و زرتشتی‌زده به اسلام ایراد می‌گیرند که چرا قرآن، الله را با ضمیر مذکر (شناسه‌ی نرینه) توصیف کرده است؟ جالب است بدانیم که در زبان اوستایی نیز ضمایر مذکر و مؤنث با یکدیگر متفاوت هستند و اوستا (حتی گاتهای اوستا) و موبدان همواره در گذر تاریخ برای اهورامزدا جنسیت نرینه (مَرد) قائل بوده‌اند.

05/25/1393 - 09:11

دین‌کرد دایرة المعارف بزرگ دین زرتشتی و از مهم‌ترین متون پهلوی در شرح و تفسیر و تلخیص اوستا است. فصل هشتادم کتاب سومِ دین‌کرد، نه تنها ازدواج با محارم را کرداری نیک معرفی کرده، بلکه مصادیقی از آن را به همراه دلایلی بر نیک بودن این عمل بیان داشته است. عنوانِ کرده‌ (باب) هشتادم، از کتابِ سوم دینکرد چنین است: «اعتراض یک یهودی بر هیربد در عیب دانستنِ خُـوَیدودَه یا نیز اعتراض یک یهودی بر هیربد درباره‌ی....

05/23/1393 - 12:24

دین‌کرد به عنوان یکی از مهم‌ترین متونِ پهلوی (که توسط بزرگترین موبدان زرتشتی در عصر اسلامی و از روی اوستای ساسانی نوشته شد)، اصل خُوَیدوده‌ (ازدواج با محارم) را تأیید نمود و حتی برای اثبات مشروعیت آن دلائلی (هرچند عجیب) ارائه کرد. اکنون زمان آن است که درباره‌ خُوَیدوده‌ی پدر-دختر در آیین زرتشتی سخن بگویم. در کتاب سوم دینکرت، می‌خوانیم: «<خداوند> خود، پدر سپَندَرمَذ، زمین است؛ همان زمینی که....

صفحه‌ها