احکام وآموزه های بهائی

11/12/1392 - 22:05

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ يكي از تحولات عباس افندي، تعاليم دوازده‌گانه‌اي بود كه براي بهائيت فراهم ساخت. او در سفرهايي كه به اروپا و امريكا داشت، شعارهاي دوازده‌گانه بهائيت را جمع آورد و به بهائيان عرضه كرد تا براي جذب غير بهائيان به كار بندند.

11/01/1392 - 21:05

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وحدت و اتحاد، یکی از تعالیم ادیان الهی است که در این مقاله از دو جهت به آن می نگریم:

1. وحدت از نگاه اسلام:

10/20/1392 - 00:22

حجت الاسلام همایون اظهار داشت: در کتاب اقدس که مهمترین کتاب بهائیان است، حسینعلی نوری درباره حرمت ازدواج بهاییان گفته است«قد حرمت علیکم ازواج آبائکم، یعنی حرام شد بر شما ازدواج با زن پدرتان» و در مورد ازدواج با سایر محارم هیچ حکمی را ذکر نکرده است .

10/10/1392 - 01:49

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بهائیت در تعالیم دوازده گانه خود، از خط و زبان واحد جهاني سخن می گوید، چیزی که زمانی در ميان نظريه پردازان غربي رواج يافت و سبب شد که عباس افندی از آن به عنوان یک تعلیم مدرن و نیاز روز استقبال كند

09/27/1392 - 09:20

ما سر درگم شده ایم چرا که بهائيان از سوی دیگر معتقدند که نبايد حقوق را با وظايف اشتباه کرد و تصور نمود که اگر اين تساوي برقرار گردد پايه و اساس خانواده که بر اثر وجود زنان کدبانو و کاردان استوار است متزلزل گردد و چون زنان مانند مردان دخالتي در تنظيم امور داخلي و خانوادگي ننمايند

09/25/1392 - 20:11

وقتی در آیین بهائیت سیر می کنیم متوجه می شویم که بر عکس نظر اسلام و دانشمندان، رهبران بهائی تساوی بین زن و مرد را در استعدادهای آنان می دانند و حقوق بین آندو را مساوی می دانند، ولی در واقع آنان مانند بعضی از عرب های جاهلیت و بعضی مردانی که افکار قدیمی و باطل دارند؛ زنان را جنس پست تر از مرد می دانند.

09/24/1392 - 19:54

یکی از تعالیم جدید میرزا بهاء، تطبیق دین و عقل و علم است. میرزا بهاء با این تعلیم جدید خود می خواهد افراد جوان و تازه نفس و بی اطلاع را به مسلک خود دعوت کرده و ادعاء کند که مسلک او طبق عقل و دلیل و علم است.

09/11/1392 - 00:58

یکی از دستور های جالب سید باب اینست که زن می تواند در صورت بچه نداشتن از شوهر خود، به مرد دیگری اقتران پیدا کرده و از او بچه دار بشود. اما مولف کتاب جواب پاره شبهات این مطلب را توجیح کرده و به تاویل می برد.

09/09/1392 - 21:31

علی محمد باب در بیان عربی مي گوید: خداوند بخشیده است از شما آنچه را که در خواب مشاهده می کنید، و آنچه را که شما خودتان از نفس خود استمناء می کنید، ولی قدر این آب را بدانید، زیرا آن وسیله آفرینش انسانی است. اما مولف رساله پاره ی شبهات گوید: استمناء به هیچ وجه مجاز نبوده است.

09/08/1392 - 18:43

اقتصاد دانان آمریکایی در سال های اخیر به این نتیجه رسیده اند که معاملات ربوی در جامعه باعث رکود اقتصادی می شود، و این در حالی است که پیامبر بهائیان جواز آنرا صادر کرده است.
پيامبر بهائيان در حالي حكم به جواز ربا مي دهد كه در سال هاي اخير، اقتصاد دانان آمريكايي، معاملات ربوي را باعث ركود اقتصادي معرفي مي كنند.

09/07/1392 - 12:45

میرزا بهاء ایرانی هایی که در زمان خود چند نفر از یک ظرف غذا می خورند و حوض آنها بوی تعفن می دهد و در حمام های عمومی از آب دست خورده استفاده می کنند را محکوم کرده و دستور به نظافت داده و این در حالیست که اسلام چندین برابر میرزا دستور به نظافت داده و عمل نکردن بعضی ها ربطی به اسلام ندارد.

09/02/1392 - 17:57

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ محکمه کبری و صلح عمومی یک آرزو و خوابی بود که میرزا بهاء آنرا در سر داشت و هم شعاری بود برای جذب عده ای از مردم زیرا زیبایی ظاهری داشت...

09/01/1392 - 20:22

حسینعلی نوری برای تبلیغ خود و جمع کردن یار، تا توانسته لا ابالیگری در آیین خود رواج داده و از جمله آزادی هایی که به پیروان خود داده ترک تعصبات حتی از نوع صحیحش است که این خود نشان می دهد که حتی بهائیان نباید نسبت به ترویج آیین خود تلاشی داشته باشند.

08/30/1392 - 13:38

میرزا حسینعلی نوری برای آنکه آیین دستساز خود را همیشه به روز نگاه دارد، دستور داده که شورایی به نام بیت العدل تشکیل دهند و احکام را طبق موقعیت زمانی تنظیم کنند، اما از این غافل بوده که دین برای بروز حقائق آمده است نه برای اجرای رای اکثریت.

صفحه‌ها